Anmälan till Järfällahus Småfiskar

Barnets namn (förnamn och efternamn)
Barnets fullständiga personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN)
Förälders namn (förnamn och efternamn)
Adress (gata och nummer)
Postnummer
Ort
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Järfällahus brukar fotografera vid avslutningstillfället och ev publicera bilder på webbplatsen, i nyhetsbrevet, på Facebook/Instagram etc. Jag godkänner att mitt barn kan förekomma på dessa bilder.


Jag samtycker till att mina och mitt barns personuppgifter behandlas av Järfällahus AB för detta ändamål samt att personuppgifterna lämnas till Järfälla simsällskap.
Jag har tagit del av villkoren för betalning och andra regler gällande Järfällahus småfiskar (texten i nyhetsartikeln).

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!