Återkoppling kring Ulvsättra Utomhus!

Publicerad: 2018-09-21
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2018-09-21
Ändrad av: Karolina

Onsdagen den 19 september genomfördes ytterligare en boendedialog i projektet Ulvsättra Utomhus. Detta för att återkoppla till vårens dialoger och enkätundersökningar som Urban Utveckling genomfört. Temat för dagen var ”Bilfria gårdar”, där Järfällahus tillsammans med Urban Utveckling fanns på plats. Även närpolisen kom på besök.

Urban Utveckling presenterade förslaget som tagits fram över gården ”Cirkeln” i området. Våra hyresgäster hade där möjlighet att tycka till och lämna åsikter och idéer. Järfällahus bjöd på kaffe, bullar och saft, tävling för barnen, och lekar i form av hopphagar och king-ruta som tillfälligt ritades upp. Just king-rutan är en av de önskemål som framkommit efter enkätundersökning och dialog som förts i projektet under våren.

 

Förslaget ”Cirkeln” i projektet Ulvsättra Utomhus

Det material som presenterades på plats är nu upphängt i gångarna kring ”Cirkeln”. Gå gärna dit och kika! Förslaget kommer att hänga uppe i 2 veckor (till den 5 oktober). Om du har tankar eller idéer kring förslaget får du gärna maila oss på jhab@jarfallahus.se. Återstående gårdar i området kommer att ses över i ett senare skede i projektet.

Förslaget som presenterades är framtaget genom de dialoger som fördes under våren i projektet Ulvsättra Utomhus. Projekts mål, där Järfällahus och Boverket går in med totalt ca 11 miljoner kronor, är att skapa en bättre, roligare och tryggare utomhusmiljö i Lilla Ulvsättra i Kallhäll.

 

Bilfria gårdar

I vårens boendedialog framkom det att trafiken i området är en källa till otrygghet för många av våra boende i området. Urban Utveckling utreder därför hur man kan hindra otillåten genomfartstrafik och parkering på gårdarna på Termovägen. Relevanta personer på bland annat kommunen, Järfällahus, polisen och räddningstjänsten har intervjuats för att komma åt deras kunskaper.

 

Allas åsikter räknas!

För att alla i området ska få komma till tals hade Järfällahus under onsdagen en tävling där de barn i området fick svara på frågor och ge sina idéer och tankar om området de bor i.  Genom att delta fick de en t-shirt med trycket ”Bilfria gårdar hos Järfällahus” som var temat för dagen.

 

Vad händer nu?

Nu inväntar Järfällahus hyresgästernas kommentarer på förslaget, för att våren 2019 påbörja arbetet med ”cirkeln”. En fokusgrupp kommer under hösten att fortsätta arbeta fram förslag till utemiljöerna i området.


- Jag är otroligt glad över att så många boende kommit på våra träffar och verkligen engagerat sig och svarat på våra frågor så att vi tillsammans kan göra det bästa möjliga i upprustningen. Det som vi nu jobbar med är att göra en översyn av belysningen i området och se hur vi ska utöka belysningen för att få ett ljusare intryck även under de mörka perioderna av året, säger Zara Lahouar, förvaltningschef på Järfällahus. Hon blickar framåt och tillägger; jag hyser en stor förhoppning i vår fokusgrupp om hur de kommer att arbeta framåt med förslag till utemiljöerna.

 

BilderfrånDialog

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!