Återkoppling och fortsatt dialog i projektet Ulvsättra utomhus

Publicerad: 2018-11-12
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2018-11-12
Ändrad av: Karolina

Vi har fått mycket positiv respons på förslaget över gården Cirkeln som presenterades genom en boendedialog i september. Förslaget är framtaget av Urban Utveckling i projektet Ulvsättra Utomhus. Vi mottog även feedback från er hyresgäster. Stort tack för ert engagemang!

Här följer de önskemål vi mottagit och vad vi planerar att göra:

 

- Större studsmatta

Självklart! Vi kommer att se till så att ni får en större studsmatta så att fler barn kan hoppa samtidigt. 

 

- Fler grillar

Av utrymmesmässiga skäl kan vi tyvärr inte placera ut fler grillar men vi kommer att placera ut en större grill för att tillgodose behovet av fler grillplatser.

 

- Fler gungor

Tyvärr kan vi inte, av utrymmesmässiga skäl, placera fler gungor på lekplatsen i Cirkeln men vi kommer att ta med oss den önskan när vi planerar andra markytor i ditt bostadsområde, tex i parken.

 

- Fotbollsplan i Cirkeln

Eftersom gårdarna ska kunna erbjuda aktiviteter så som lek, spel men även grill- och umgängesytor, finns det tyvärr inte plats för en fotbollsplan i Cirkeln.


Detta händer härnäst

Vi kommer nu att starta upphandlingen. Arbetet med att färdigställa Cirkeln kommer att påbörjas under våren 2019.

 

Fokusgrupp

Som en del i projektet Ulvsättra Utomhus arbetar Järfällahus tillsammans med en fokusgrupp som består av boende i Lilla Ulvsättra. Under ett antal träffar kommer vi tillsammans att diskutera olika frågor med fokus på utomhusmiljön i området. I fokusgruppen har du som hyresgäst möjlighet att vara med och påverka.

Den 30 oktober hade vi vårt första möte med de hyresgäster som under 2018 anmält sitt intresse för att delta. 

Vill du vara en del av arbetet i fokusgruppen är du välkommen att anmäla ditt intresse genom att maila till JHAB@jarfallahus.se.

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!