Besiktning och inventering av tillgänglighet i våra hus

Publicerad: 2015-06-16
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2015-08-11
Ändrad av: Malin.Stalberg

Hur tillgängliga är våra bostadsområden egentligen? Kommer man fram med rullstol eller rullator? Kan man orientera sig om man har nedsatt syn? Det ska vi ta reda på nu.

Zdenka Sramkova

Företaget Add Access kommer att utföra en total besiktning och inventering av tillgängligheten i hela vårt bostadsbestånd. Starten sker denna vecka och projektet kommer att pågå mer eller mindre ända fram till årets slut.

Besiktningsman är Zdenka Sramkova. Hon känns igen från ”Lätt avhjälpta hinder”, ett pilotprojekt om tillgänglighet som vi deltog i för några år sedan. Då gällde det områdena Hammaren och Barkarby C. Zdenka kommer att synas i våra områden både vanliga arbetsdagar och helger.

Syftet nu är att göra klart besiktningen på resterande del av bostadsbeståndet och samtidigt betygsätta våra hus ur tillgänglighetssynpunkt. Detta för att både vi och tilltänkta kunder ska få kunskap om tillgänglighetsnivån i en skala från 1-5.

Förvaltningschef Håkan Örnelius ansvarar för projektet.

 

 

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!