Nytt förslag till detaljplan ger Järfällahus möjlighet att bygga

Publicerad: 2015-04-16
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2015-04-16
Ändrad av: Malin.Stalberg

Nu är Järfällahus ett steg närmare att få bygga ett nytt bostadshus. Den 15 april beslutade kommunstyrelsens planutskott om en ny detaljplan för Jakobsbergs centrala delar. Det handlar om sammanlagt 600 bostäder i flerfamiljshus som ska byggas av Järfällahus AB, Citycon AB/Riksbyggen och Diligentia i Jakobsbergs centrum. Önskemålet från Järfälla kommuns sida är att ge Jakobsbergs centrum en tätare bebyggelse med mer stadslik karaktär. Förutom bostäder planeras gång- och cykelstråk, en förskola och lokaler i bostadshusens bottenplan.

 

Järfällahus bygger i D-området

Citycon AB/Riksbyggen, Diligentia och Järfälla kommun planerar framför allt att bygga på mark som idag är parkeringar i anslutning till Jakobsbergs centrum. Järfällahus, däremot, planerar att bygga ett fristående hus med ca 130 lägenheter i D-området längs den så kallade Poppelallén. Där finns det idag en sällan använd bollplan. Huset planeras ha 4-8 våningar och en förskola i bottenvåningen. En stor del av bostäderna är tänkta att bli små lägenheter.

 

Planprocessen rullar på

Vi kan inte sätta igång med byggprocessen förrän den nya detaljplanen fått lagakraft. För det krävs ett beslut i kommunfullmäktige – i sig slutet på en lång planprocess. Så här ser tidsplanen för kommunens planprocess ut just nu:

Maj-juni 2015:
Samråd. Ritningar och modeller visas för allmänheten vid ”öppet hus” på Hyllan, Jakobsbergs bibliotek, den 6 maj kl 16.00-19.00.

Hösten 2015:
Granskning av detaljplanen.

Kommunfullmäktige antar detaljplanen:
Runt årsskiftet 2015/2016.

 

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!