Har du sett den nya enkäten?

Publicerad: 2014-11-19
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2015-04-01
Ändrad av: Malin.Stalberg

Vår nya kundenkätHar du sett vår nya enkät ännu?

Om svaret är ja: tack för att du svarar! Din åsikt är viktig!

Om svaret är nej: ingen fara! Du kommer att få enkäten så småningom.

Järfällahus har gått över till ett nytt sätt att genomföra hyresgästenkäter. Tidigare har alla våra hyresgäster fått enkäten samtidigt. Nu, däremot, skickas enkäten ut löpande till ett antal slumpvis utvalde hyresgäster varje månad. Efter ett år har alla hyresgäster fått enkäten.

Vi kan se hur nöjdheten förändras

Fördelen med den nya enkäten är att vi får in svaren löpande hela tiden, under alla årstider. Då får vi en mer aktuell bild av hur nöjdheten ser ut i de olika bostadsområdena. Vi kan också se hur nöjdheten utvecklar sig över tid. Blir man mer eller mindre nöjd i olika områden? Har de åtgärder vi gör någon effekt på nöjdheten? Snabbheten i de nya rutinerna är mycket värdefull. Om någon skriver en fri kommentar och lämnar sina kontaktuppgifter, kan vi kontakta personen direkt istället för att som tidigare vänta på en stor rapport en gång vartannat år.

Ta chansen och säg din åsikt

Det är viktigt att du svarar på enkäten när den kommer i din brevlåda. Om vi inte får veta vad du tycker, är det svårt för oss att veta vad vi ska förbättra. I ett område är man kanske nöjda med värmen men missnöjda med snöröjningen. Någon annan stans gillar man miljön på gården men har många förslag på hur källsorteringen borde förbättras. Ta chansen att säga vad just du tycker!

Du svarar anonymt

Du är självklart helt anonym när du svarar på enkäten. Ditt svar går till företaget ScandInfo, som administrerar enkäten. De omvandlar alla svaren till statistik och skickar statistiken till Järfällahus. 

På papper eller via Internet

Du kan svara på pappersenkäten du får i brevlådan och sedan skicka den till ScandInfo. Det kostar ingenting, portot är betalt. Eller så kan du svara via Internet. Då har du också möjlighet att svara på olika språk.

Vi tackar för att du svarar på enkäten när den kommer hem till dig!

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!