"En lägenhet med högre standard kostar mer"

Publicerad: 2014-10-31
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2014-10-31
Ändrad av: Malin.Stalberg

Första delen av de kompletterande hyresförhandlingarna börjar bli klara. VD Olof Lindholm svarar här på frågor om förhandlingarna.

Nu pågår de separata hyresförhandlingen för vissa av våra bostäder. Den första delen är precis klar. Järfällahus och Hyresgästföreningen har med Hyresnämndens hjälp via medling kommit överens om hur mycket hyran ska höjas. Det handlar alltså inte om den generella hyreshöjningen (som togs redan i maj, juni och juli) utan om en justering med hänsyn till de standardhöjande åtgärder som utförts under ett antal år i dessa lägenheter.

Om din lägenhet berörs av den del av förhandlingarna som nu är slutförd, får du snart ett brev med information om just din hyreshöjning. Den blir i de flesta fall måttlig: högst 159 kr i månaden.

Många har haft frågor om förhandlingarna. Vi ställer här några av dessa frågor till Olof Lindholm, VD för Järfällahus.

 

Vad innebär egentligen hyresförhandlingar?

-          Järfällahus som hyresvärd förhandlar med hyresgästernas företrädare, Hyresgästföreningen Järfälla. Målet är att komma överens om en hyresförändring som båda kan acceptera. Den 23e mars blev årets generella hyresförhandlingar klara. Vi kom samtidigt överens om att vissa lägenheter skulle förhandlas separat med tanke på de standardhöjande åtgärder som gjorts.

 

Varför skulle vissa lägenheter förhandlats separat?

-          En viktig princip är att när bruksvärdet höjs, så höjs också hyran. En lägenhet med högre standard kostar mer. De lägenheter som nu förhandlas separat har under flera år fått olika standardhöjande åtgärder gjorda, men hyran har inte justerats. Vi har länge varnat för att detta skulle leda till problem, men Hyresgästföreningen har ändå velat skjuta dessa hyresjusteringar framåt i tiden. Nu nådde vi en punkt då det var så stor skillnad mellan hyran och standarden, att vi såg det som angeläget att pröva frågan.

 

Är det sant att Järfällahus ska ta betalt för 30 år gammalt kakel, som det stod i tidningen?

-          Nej, det är media som har valt att vinkla frågan på det sättet. Svaret är att det är lägenhetens bruksvärde som ger en permanent högre hyra.

 

Hur har Järfällahus informerat hyresgästerna om de separata förhandlingarna?

-          Vi informerade via en avisering i våras, när de generella förhandlingarna var avslutade. Det har också stått om det i vårt nyhetsbrev Bo i Järfälla nr 2 i maj, självklart på webbplatsen och dessutom i ett särskilt informationsbrev som gick ut nu i oktober.

 

Men Järfällahus och Hyresgästföreningen kunde alltså inte komma överens?

-          Vi var överens om att det skulle ske en separat förhandling gällande dessa lägenheter. Men vi var sedan inte överens om hur stor höjningen skulle vara. Denna förhandling har pågått under våren och har inte kunnat slutföras, trots att Järfällahus varit beredda att sänka det ursprungliga budet. Slutbudet från hyresgästföreningen var så lågt som cirka 1 kr per lägenhet och månad. En sådan låg uppgörelse såg vi som orimlig. Den 16 juni beslutade vi därför att vända oss till Hyresnämnden för att få deras hjälp att hitta en lösning.

 

Varför vände sig Järfällahus just till Hyresnämnden?

-          När vi inte lyckas komma överens med Hyresgästföreningen, är detta det enda alternativ som finns. Hyresnämnden, som tillhör Sveriges domstolar, kan pröva lägenheters bruksvärde. De kan även hjälpa till med att medla i hyresfrågor. Med Hyresnämndens medling har vi nu nått en överenskommelse med Hyresgästföreningen Järfälla.

 

När kommer hyreshöjningen?

-          Nästa år. Höjningen sker i två steg. I januari höjs hyran med hälften av summan. I juli höjs den upp till rätt nivå.

 

Vad händer nu?

-          Just nu är det fortfarande ett par områden kvar som ska förhandlas separat. Vi återkommer med mer information när dessa förhandlingar är klara.

Under hösten påbörjas också de sedvanliga hyresförhandlingarna inför år 2015.

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!