Järfällahus får 5,6 miljoner för projekt i Lilla Ulvsättra

Publicerad: 2017-12-06
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2017-12-06
Ändrad av: Malin.Stalberg

Järfällahus har sökt och beviljats 5,6 miljoner kronor från Boverket för ett stort projekt som ska öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet Lilla Ulvättra. 

"Aktivitet och mötesplatser för alla"

Lilla Ulvsättra är ett bostadsområde som Järfällahus vill satsa på för att förbättra tryggheten och trivseln för de boende. Nu initieras därför ett ambitiöst projekt med upprustning av utemiljön och andra åtgärder för en bättre boendemiljö. Arbetsnamnet är ”Aktivitet och mötesplatser för alla”.

Totalt elva miljoner

Totalt beräknas projektet kosta 11 250 000 kr under ca ett och ett halvt år. Hälften av summan kommer från Järfällahus egen budget. Den andra hälften, 5 625 000 kr, är alltså stöd från Boverket inom ramen för förordningen om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bakgrunden till det är att Lilla Ulvsättra omfattar Termovägen, och adresserna på Termovägen ingår bland dem som Boverket utsett som lämpliga för ett sådant projekt.

Viktig samverkan

För att få Boverkets bidrag ska åtgärderna vara klara före september 2019. Det ingår också att man ska samarbeta med hyresgäster, kommun, polis med flera aktörer i området. Det ska handla om åtgärder som är trygghets- och trivselskapande och som kommer alla boende i området till del. I det här fallet kan det till exempel handla om bättre belysning, nya planteringar, upprustning av lekplatser och dylikt. 

- Vi är otroligt glada att kunna genomföra det här projektet, säger Zara Lahouar, affärsområdeschef fastighet på Järfällahus och den som tagit initiativ till ansökan. Samverkan är viktigt för att få ett bra resultat. Vi kommer att börja runt årsskiftet med någon typ av undersökning som ska visa vad de boende i området tycker och efterfrågar. Vi kommer också att bjuda in hyresgästerna till möten och arbetsgruppen. Det blir ett jättelyft för området!

 

 

Fakta om Lilla Ulvsättra:

  • Området ligger i Kallhäll i Järfälla kommun.
  • Området omfattar Termovägen 4-98.
  • Antal lägenheter: 553.
  • Byggår: 1992.

 

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!