Järfällahus med i starten av Barkarby Science

Publicerad: 2017-11-21
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2017-11-21
Ändrad av: Malin.Stalberg

​Nu startar ett center för hållbar stadsutveckling och samhällsbyggnad i Barkarby. Järfällahus blir en av delägarna i bolaget, som blir en arena för innovativ utveckling.

Samarbete för hållbarhet
Barkarby Science blir en utvecklingsarena i Järfälla för forskning, innovation och utbildning inom samhällsbyggnad och hållbar stadsutveckling. Barkarbystadens expansion och geografiska läge innebär en unik möjlighet till samarbete och dialog kring hållbar samhällsutveckling.

Ny teknik testas på plats
Barkarby Science blir en plattform där näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan ta fram ny teknik som snabbt testas i verkliga förhållanden och därigenom får praktisk tillämpning.

Aktörerna ska kunna verka för och understödja högre utbildning och forskning samt skapa förutsättningar för arbetstillfällen och projekt där ny teknik och nya metoder för långsiktigt hållbar stadsutveckling kommer att användas.

Flera aktörer i samarbete
Initiativet är taget av Järfälla kommun och i samarbetet ingår förutom Järfällahus också Atrium Ljungberg, E.ON Värme Sverige, NCC, Scania och Skanska. Akademin representeras av ett samarbete med Södertörns högskola, och det förs långt gångna samtal om samarbete även med KTH. Ärendet om bildande av Barkarby Science beslutas på kommunstyrelsen i Järfälla den 4 december och därefter i kommunfullmäktige den 18 december.

"Skyhöga ambitioner"
– Våra ambitioner för Järfälla är skyhöga. Barkarbystaden ska bli den bästa staden att bo, jobba och leva i. Ambitionen är att sätta nationellt fokus på det arbete inom samhällsutveckling och stadsbyggnad som Järfälla bedriver, och med det här samarbetet kommer innovativa lösningar inom hållbar samhällsbyggnad att kunna utvecklas och förverkligas här i Järfälla, säger Mikael Jämtsved, Järfällahus styrelseordförande (MP).

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!