Järfällahus och Ikano inleder samarbete kring bostäder för äldre

Publicerad: 2016-12-14
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2016-12-14
Ändrad av: Malin.Stalberg

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, skakar hand med Maria Rydén, VD för Ikano Vårdboende.

Nya bostäder för äldre med olika grader av vårdbehov, och dessa bostäder insprängda bland vanliga lägenheter i Engelbrektsområdet. Det är det långsiktiga målet med en avsiktsförklaring som signerades av Järfällahus AB och Ikano Vårdboende AB den 13 december.

 

Vårdboende och gruppboende

Avsiktsförklaringen syftar till att förse Jakobsberg med vårdboende och gruppboende centralt nära Jakobsbergs centrum. Det handlar inte om  några färdiga planer ännu, utan parterna ser detta som ett första steg mot tänkbara samarbeten. Järfällahus planerar en komplettering av Engelbrektsområdet med nya bostäder. Då kan man samtidigt planera in vårdboenden och gruppboenden som Ikano i sin tur har kompetens för att bygga.

En första visionsbild som visar hur Ikano
Vårdboende i framtiden skulle kunna bygga i
Engelbrektsområdet i samarbete med Järfälla.
En första visionsbild som visar hur Ikano
Vårdboende i framtiden skulle kunna bygga i
Engelbrektsområdet i samarbete med Järfälla.

 

-        Järfälla kommun har just startat planarbetet för Engelbrektsområdet, säger Magnus Asp, byggnadschef på Järfällahus. Man tittar på möjligheten att komplettera med fler bostäder, framför allt hyresrätter. Vår överenskommelse med Ikano Vårdboende innebär att vi redan från början kan planera för vårdboenden och gruppboenden bland de vanliga lägenheterna.

 

Två hus för äldre?

Exakt vad som ska byggas och var är alltså inte klart, men det finns en vision där Ikano uppför två hus. Det ena kan innehålla vårdboende samt kanske en förskola eller en vårdcentral. Det andra kan innehålla ett gruppboende. I bottenvåningen kan det finnas samlingslokaler för till exempel föreningar liksom butiker och serviceinrättningar.

Maria Rydén, VD för Ikano Vårdboende, ser stor potential i samarbetet.

-        Vi äger, utvecklar och förvaltar trygga och behovsanpassade fastigheter för vårdboenden, säger hon. Vi tror att alla vill leva hela livet. Därför ska vi tillsammans med Järfälla kommun skapa boenden som bidrar till gemenskap, livskvalitet och glädje – alltid med individen i fokus. En viktig del i detta är att våra vårdboenden ska finnas i områden där människor vill bo och leva, så att boende och anhöriga enkelt kan träffas och umgås.

 

Fördelar för Järfälla

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande, ser framför allt tre fördelar med samarbetet med Ikano. Han säger:

-        Det handlar om att skapa en samlingsplats för äldre, att bygga så att det finns flera olika prisvärda boendeformer för den målgruppen och dessutom att skapa ett nytt och större underlag för Jakobsbergs centrums utveckling.

Samarbetet kommer att gynna järfällaborna, menar Mikael Jämtsved, styrelseordförande för Järfällahus. Han säger:

-        Genom detta avtal med Ikano tar vi nu ett första steg mot ett äldrecentrum med flera olika boendeformer för äldre, möteslokaler och närservice. Det är viktigt för att kunna erbjuda alla Järfällabor ett riktigt bra boende genom hela livet.

 

Fakta om Engelbrektsområdet:

  • Området ligger mellan Jakobsbergs centrum och Jakobsbergs sjukhus.
  • Det aktuella området avgränsas av Viksjöleden i norr, Folkungavägen i söder, Magnusvägen i väster och Birgittavägen i öster.
  • Idag finns nästan uteslutande bostäder i området, de flesta hyresrätter tillhörande Järfällahus AB.
  • Området är aktuellt för förtätning och byggande av nya bostäder, framför allt hyresrätter, inom de närmaste fem till tio åren.
  • Järfällahus äger den aktuella marken.

 

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!