Järfällahus och Tornet planerar tillsammans 500 nya, klimatsmarta lägenheter på Tallbohov

Publicerad: 2016-05-27
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2016-05-27
Ändrad av: Malin.Stalberg

Järfällahus har fått i uppdrag att komma upp i en byggtakt om 300 nya hyreslägenheter per år. Nu tas ett stort steg mot att förverkliga detta mål. Järfällahus planerar gemensamt med Fastighets AB Tornet byggprojektet Skogshöjden och Skogsgläntan med adresser på Snapphanevägen i Jakobsberg.

Vi visar här för första gången skisser över hur området kommer att se ut (skisserna nedan är preliminära).

 

Ny inriktning – ny standard

Detaljplanen, som inom kort går ut på samråd, omfattar alltså totalt 500 nya, klimatsmarta lägenheter på Söderhöjden (Järfällahus bostadsområde Tallbohov). Projektet innebär en ny inriktning för hur Järfällahus ska arbeta med sitt stora nybyggnadsprogram. Det kan komma att sätta standarden för energi- och uppvärmningslösningar även för kommande projekt.

 

Modern teknik

Vi kommer att använda en teknik som går ut på att installera bergvärmepump i kombination med solfångare på taken. När solpanelerna har en överproduktion av energi, pumpas överskottsvärmen tillbaka ned i berget. Detta förhindrar nedkylning av berggrunden och säkerställer att bergvärmen fungerar fullt ut även på lång sikt.

Energitänket kommer också att genomsyra varje enskild lägenhet. Bostäderna planeras få individuell mätning av varmvatten samt balanserad till- och frånluft med värmeåtervinning.

 

Miljöriktig byggprocess

Dessutom satsar vi på en miljöriktig byggprocess. Vi vinnlägger oss om hållbara produktval och en strävan efter att använda energi, vatten och förbrukningsmaterial på ett medvetet och resurssnålt sätt. Detta är hjärtefrågor för Järfällahus, som har kommunens miljödiplom i guldvalören, liksom för Tornet.

 

Grönska på taken

Även upplevelsen för de boende blir ”grön”. Berghällar och uppvuxen grönska kring husen ska sparas för en naturnära känsla. Husen ska få så kallade ”gröna tak” med växtlighet.

 

Byggstart tidigast 2017

Geografiskt får de planerade husen ett unikt läge mitt emellan Jakobsbergs centrum med pendeltågsstationen och den uppväxande Barkarbystaden dit tunnelbana dras 2021.

Förväntad byggstart för etapp 1 är hösten 2017/våren 2018.

 

Så kommer det att se ut

När projektet är slutfört kommer det att innehålla ca 500 lägenheter fördelade på ett tiotal huskroppar kring två gårdar. Gårdarna har fått namnen Skogshöjden och Skogsgläntan. De flesta av husen är 4-6 våningar höga, men på Skogshöjden finns också ett hus med nära 20 våningar och oslagbar utsikt. I bottenvåningarna på husen finns butikslokaler, vilket ger närhet till service och skapar en stadskänsla mitt i allt det gröna. I Skogsgläntan finns en förskola med ett ca 2 000 kvm stort, lummigt lekområde.

Ca en tredjedel av lägenheterna förmedlas via Järfällahus. 

-         Detta kommer att skapa fantastiska boendemiljöer i ett väldigt attraktivt läge, säger Järfällahus styrelseordförande Mikael Jämtsved. Jag ser fram emot att jobba vidare med denna plan!

 

Snabbfakta om byggprojektet:

  • Järfällahus AB, Fastighets AB Tornet samt eventuellt ytterligare en samarbetspartner.
  • 500 lägenheter, de flesta hyresrätter.
  • Hus med 4-20 våningar.
  • Två gårdar: Skogshöjden och Skogsgläntan.
  • Solpaneler och bergvärme.
  • ”Gröna tak”.
  • Byggstart tidigast våren 2017.

 

 

 

Karta Skogshojden Skogsglantan

 

Gröna tak

 

Skogshöjden

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!