Järfällahus tar två gröna steg

Publicerad: 2018-12-20
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2018-12-20
Ändrad av: Karolina

Järfällahus har i vinter tagit två gröna steg i vårt miljöarbete. Vi har gått med i Fossilfritt Sverige och beslutats om att vi ska ansluta oss till SABO:s SABO:s klimatinitiativ

Med dessa två avsiktsförklaringar har Järfällahus tagit ställning för att aktivt arbeta med klimatfrågorna genom ett seriöst och transparent hållbarhetsarbete. 

 

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ som 300 aktörer utöver oss har skrivit under. Detta innebär att Järfällahus tillsammans med de 300 andra strävar efter att Sverige ska drivas utan fossila bränslen och utsläpp som tillhör dem, inom de kommande åren men senast 2030.

 

Klimatinitiativet 

SABO:s klimatinitiativ syftar till en fossilfri allmännytta samt en 30-procentig sänkning av energianvändningen till år 2030. 110 allmännyttiga bostadsbolag har redan skrivit på avsiktsförklaringen och för Järfällahus del är bara formalia kvar innan vi finns med som den 111:e aktören i listan.

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!