Järfällahus uppmärksammar klimatet.

Publicerad: 2019-09-27
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2019-09-27
Ändrad av: Karolina

Idag uppmärksammar Järfällahus klimatfrågan.

Järfällahus har ambitiösa miljömål som genomsyrar hela verksamheten.  Vi ska bl a sänka vår energiförbrukning med 30 % per m2 senast 2030 genom olika energieffektiviseringsåtgärder. Vi ska också sänka våra CO2 utsläpp för transporter och endast ha fossilfria tjänstefordon.

Laddning av elbilar

Vi vill arbeta för miljön tillsammans med våra hyresgäster. Därför har vi installerat åtta allmänna laddplatser för elfordon på Söderhöjden. Till våren planerar vi också att erbjuda möjlighet till elladdning på parkeringsplatser i garage.

Insamling av matavfall

I vinter börjar vi det långsiktiga arbetet med att införa insamling av matavfall i våra områden. Först ut är Hårsta backe. Det innebär att en stor del av innehållet i en vanlig soppåse inte behöver brännas upp utan istället kan rötas och bli till biogödsel och fordonsgas.

Vi vill underlätta för våra hyresgäster att göra klimatsmarta val!

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!