Lär känna dina grannar med Boutveckling

Publicerad: 2016-08-03
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2016-08-03
Ändrad av: Malin.Stalberg

Du känner väl till Boutveckling? Det är ett samarbete mellan Järfällahus och de lokala Hyresgästföreningarna i våra bostadsområden. Målet är ökad trygghet och trivsel i våra områden. Tanken är att hyresgästerna har engagemang och goda idéer, och det vill Järfällahus stödja genom att skjuta till pengar.

De boende bestämmer tillsammans vid ett boutvecklingsmöte vad man vill göra. Man ansöker om pengar hos Boutveckligsrådet, och sedan arrangerar man aktiviteter som är öppna för alla boende i ett område. Även ungdomsföreningen SWAT är en del av Boutveckling.

Det här är förstås en förkortad beskrivning av vad Boutveckling är. Läs gärna mera här!

Här ser du några exempel på vad som görs inom ramen för Boutveckling. I Engelbrektsområdet, Högby och på Söderhöjden arrangeras roliga dagar för de som bor i områdena. Det görs mycket mera runt om i våra områden, håll utkik efter anslag i porten eller lapp i brevlådan!

 

 

 

 

 

 

 

 

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!