På gång i våra områden 14 05 20

Publicerad: 2014-05-20
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2014-05-20
Ändrad av: Malin.Stalberg

Södra berget

Takarbeten och arbeten med tilläggsisolering pågår. Förutom att taken behövde läggas om, kommer det att leda till bättre inomhusklimat och lägre energiförbrukning. Arbetena ligger en aning efter planen, men man har för avsikt att arbeta in det. Hela projektet ska vara klart senast hösten 2015.

Badrumsrenovering pågår. Arbetena går planenligt och kommer att pågå till och med hösten 2016.

 

Sångvägen

Montering av skärmtak över låghusens entréer pågår. Arbetena kommer att vara färdigställda i sommar.

 

Söderhöjden

Renovering av balkonger pågår. Under veckorna 28, 29 och 30 är det paus i arbetena (städning på marknivå kan dock förekomma även under denna tid). Efter sommaren renoveras balkongerna på det sista huset, vilket är Frihetsvägen 40-42. Hela projektet ska vara klart i månadsskiftet september-oktober.

Flera gårdar på Frihetsvägen kommer att få ny, fina lekredskap. Det gäller Frihetsvägen 37-51 (ojämna sidan). Här kommer vi också att förbättra och förstärka utomhusbelysningen.

Arbetena med att färdigställa Söderhöjdens torg pågår för fullt. I skrivande stund levereras granitblock som ska bilda kanter till upphöjningen mitt på torget. I denna upphöjning kommer träd och belysning att finnas. Stenblocken med bokstäver är levererade och kommer inom kort att sättas i torgets markbeläggning. Torget beräknas vara helt klart i juni.

Det har länge pågått arbeten på terrassen vid bowlinghallen (”ABF-terrassen”). Det handlar om stora dräneringsarbeten som utförs i olika etapper och som beräknas vara klara till årsskiftet. Inom kort börjar man sätta ny markbeläggning utanför gamla biljardhallen.

 

Högby

Vecka 32 startar renovering av sex hissar på Arrendevägen. Arbetena pågår året ut.

 

D-området

Vecka 42 startar renovering av tre hissar på Husárgränd.

Just nu pågår ett stort projekt gällande inomhusklimatet i D-området. Det handlar om nya friskluftsventiler, byte av tätningslister på fönster och balkongdörrar, rensning av ventilationskanaler samt byte av brandvarnare. I många lägenheter byts också fläktkåporna. Arbetena beräknas vara klara till hösten.

 

Posthuset

Posthusets fasad mot centrum har fått belysning som nu är finjusterad och klar. Det är färgad belysning som skiftar i olika nyanser och som dessutom ändrar färgskala utifrån årstid. På nationaldagen är fasaden gul och blå!

 

Tallen

Nyligen invigdes nya källsorteringsutrymmen. Området har nu fullt utbyggd källsortering. Samtidigt var det startskott för Aptussystem till tvättstugorna, vilket bl a gör det möjligt att boka tvättid via Mina sidor på www.jarfallahus.se.

Inom kort kommer nedkastet för matavfall att låsas. Vi väntar nu på leverans av lås som passar inkastet. Orsaken till låsningen är att fel sorts avfall hamnat i inkastet, vilket gjort att matavfallet inte har kunnat rötas på rätt sätt. Boende i området som vill källsortera matavfall är välkomna att kvittera ut nyckel till inkastet.

 

Kullen

Garagen på Kullen har nyligen fått taken renoverade.

 

Hela Viksjö

Underhållsbeskärning av buskar och annan växtlighet pågår.

 

Barkarby

Underhållsbeskärning av buskar och annan växtlighet pågår.

 

Teknik

Vi har nyligen avslutat årets radonmätningar. Enligt ett riksdagsbeslut måste vi ha mätt i alla våra hus senast år 2020. Det finns också kommunala överenskommelser om hur dessa kontinuerliga mätningar ska genomföras. Järfällahus mäter alla lägenheter på markplan samt 20 % av övriga lägenheter. I de flesta hus ser det bra ut: radonhalterna är under gällande gränsvärden. Behöver vi genomföra åtgärder för att sänka halterna, kontaktar vi självklart berörd hyresgäst.

Vi installerar temperaturmätare i varannan lägenhet i hela vårt bestånd. Årets första etapp är avklarad: Söderhöjden, Dackehöjden, Tallbohov och Hårsta Backe = ca 1000 givare som placerats i utvalda lägenheter. Med hjälp av dessa givare kan vi avläsa temperaturen i aktuella lägenheter både i realtid och historiskt. Detta för att bättre kunna ha kontroll på inomhusklimatet. Fler områden kommer att förses med givare under året.

 

Garage

Vi lägger ny golvbeläggning i de två översta våningarna av garage Jakob, Vasavägen, Jakobsbergs centrum. Arbetena beräknas vara klara i slutet av juni. Järfällahus äger parkeringshuset tillsammans med tre andra fastighetsägare.

 

Telefoni

Sedan 16 maj har Järfällahus ett nytt system för telefoni. Den nya telefonväxeln ska förbättra servicen och göra vårt arbete bättre och mer effektivt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!