På gång i våra områden 2015 03 17

Publicerad: 2015-03-20
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2015-03-20
Ändrad av: Malin.Stalberg

Det pågår alltid många arbeten och projekt i våra bostadsområden. Här kommer en ögonblicksbild av vad som pågår just nu!

 

Allmänt:

 • Sopning av sand pågår i alla våra områden.

 

Hyresförhandlingar

 • De separata hyresförhandlingarna gällande Övre och Nedre Hammaren pågår.
 • De ordinarie hyresförhandlingarna pågår men är för tillfället parkerade.
 • Så länge hyresförhandlingarna pågår måste vi göra paus i planerna för flera underhållsprojekt. I första hand gäller det projekt som ligger under förvaltningen (ca 8 500 000 kr).

 

Miljö

 • Miljörevision pågår. Järfällahus har gulddiplom (högsta valören) i Järfälla kommuns miljöledningssystem. Just nu pågår alltså revision som vi hoppas ska resultera i att vi får behålla gulddiplomet i två år till. Vi får besked i månadsskiftet mars-april.

 

Övre Hammaren

 • För en tid sedan fälldes ett par björkar på grund av ett misstag av en bostadsrättsförenings entreprenör. Vi kommer nu att plantera nya björkar på platsen. Hyresgästerna har haft möjlighet att uttala sig i frågan, och olika åsikter har inkommit. En majoritet önskar dock att björkarna ska återplanteras. Detta kommer att ske under våren.

 

Sångvägen

 • Föryngringsbeskärning av buskar pågår för att göra utemiljön ljusare och tryggare.
 • Underhållsprojekt gällande värme och ventilation pågår. Vi rensar kanaler, byter spaltventiler, byter spiskåpor m m. Hela området ska vara klart före midsommar.

 

Söderhöjden

 • Underhållsprojekt gällande värme och ventilation pågår på Tomasvägen 1-11 och Vasavägen 119-133. Vi utför arbeten gällande isolering av rör, rengöring av ventilationskanaler, byter fläktar på taken, injusterar luftflöden m m.Bilden visar en ny takfläkt på Vasavägen.
 • Vi byter fasadplåtar på Frihetsvägen 28.

 

Tallen

 • Betongrenovering har just avslutats i garaget på Barytongränd. Samma arbeten kommer att utföras i garagen på Soprangränd och Tenorgränd vid ett senare tillfälle.

 

Södra berget

 • Garagen på Tennisvägen 6 och 15 samt på Basketvägen 4 ska renoveras. Pelarna ska åtgärdas och garaget ska målas invändigt. Arbetena startar en vecka in i april och beräknas vara avslutade före juli månad.
 • Takarbetena som pågår är något försenade jämfört med ursprunglig plan. De kommer dock att vara klara före juli månad.
 • Vi upphandlar just nu rensning av ventilationskanaler.
 • Fasader på förråd och cykelrum ska målas och på en del ställen bytas.

 

Högby

 • Underhållsprojekt gällande värme och ventilation pågår. Vi rengör kanaler, monterar spjäll, spolar igenom värmesystemet, injusterar luftflöden och genomför OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Arbetena avslutas nu i mars.

 

Kullen

 • Arbeten pågår för att byta räcken och golv på balkonger. Arbetena skulle ha avslutats i april men är något försenade. Balkongerna kommer dock att vara klara och färdiga att användas till sommaren.

 

Engelbrektsområdet

 • Vi har just relinat ventilationskanaler på Engelbrektsvägen 8 b. Detta var ett test som har gett lyckat resultat.

 

Lilla Ulvsättra

 • Det pågår viss ommontering av utrustning för bättre värme. Detta är nu klart och luftflödena är injusterade i tre hus. Resten kommer att åtgärdas vid ett senare tillfälle

 

Lokaler

 • Under våren byter vi skyltar i och kring Postgången i Posthuset, Jakobsbergs centrum.
 • Tisdag 24 mars invigs en ny entré till den kommunala ungdomsgården Valvet i Postgången. Ingången finns ”på baksidan”.
 • Utanför biljardhallen på Söderhöjden, ”terrassen”, har tätningsarbeten pågått en längre tid. Se bilden här intill! Arbetena beräknas nu vara avslutade i slutet av mars.
 • Vi upphandlar nu en ny undercentral till Borgen på Drabantvägen.

 

 

 

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!