På gång i våra områden 2015 09 10

Publicerad: 2015-09-10
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2015-09-10
Ändrad av: Malin.Stalberg

Det händer alltid mycket i våra områden. Både sånt som syns, såsom nya lekredskap på gårdarna, och sånt som är "osynligt" men ändå mycket viktigt, såsom ventilationsarbeten. Här kommer en ögonblicksbild av vad som är på gång i våra områden i skrivande stund, 2015 09 10.

 

Alla områden

 • På flera håll i våra fastigheter rensar vi bort skrotcyklar. Våra cykelställ och cykelrum är ju bara till för fungerande cyklar. Har du en skrotcykel stående någonstans, kasta den som grovt avfall (”grovsopa”) antingen i de särskilda containrar som Järfällahus tillhandahåller eller på Görvälns återvinningscentral.

 

Södra Berget

 • Yttre underhåll av förrådsbyggnader (cykelrum, källsortering, förråd) pågår liksom målning och diverse mindre byggarbeten.

 

D-Området

 • Vi utför garantiåtgärder på balkonger (enklare balkongrenovering) på Husargränd 1-3 samt på Magnusvägen 4A-B och 6A-B.

 

Dackehöjden

 • OVK, den obligatoriska ventilationskontrollen, kommer att utföras under hösten. I samband med detta genomförs även rensning av ventilationskanaler och injustering av ventilationssystemet.

 

Hårsta backe

 • EcoGuard kommer under september att komplettera med temperaturgivare i de lägenheter som inte fått givare tidigare.

 

Söderhöjden

 • Ny gungställning monteras på gården till Frihetsvägen 32-38/62-68 i månadsskiftet september-oktober.
 • Byte av trapphusbelysning på Vasavägen 95 och 125. De nya armaturerna har miljövänlig LED-belysning.
 • Genomgång och underhåll ventilationsanlägggningarna på Tomasvägen 13-37 samt Vasavägen 91-117. Arbetena inkluderar byte a fläktar på taken, rensning av ventilationskanaler, tilläggsisolering av vindar och injustering av luftflöden. Vi kommer också att injustera värmen.
 • Just nu pågår upphandling av underhåll av hisschakt. Det är fasadplåtarna på hisschakten som ska bytas.
 • EcoGuard kommer under september att komplettera med temperaturgivare i de lägenheter som inte fått givare tidigare.

 

Hårsta backe

 • OVK, den obligatoriska ventilationskontrollen, kommer att utföras under hösten. I samband med detta genomförs även rensning av ventilationskanaler och injustering av ventilationssystemet.

 

Sångvägen

 • Vi har börjat byta belysningen i lyktstolparna till miljövänlig LED-belysning. På sikt byter vi i alla lyktstolpar i området.
 • Nibblevägens källare drabbades av det kraftiga regnvädret 6 september genom att ett par förråd vattenskadades.
 • Modernisering av 5st hissar: Sångvägen 46; 58; 60; 64 och 66.
 • 24 september planerar vi för Öppet hus i kvarterslokalen. Inbjudan kommer till hyresgästerna!
 • EcoGuard kommer under september att komplettera med temperaturgivare i de lägenheter som inte fått givare tidigare.

 

Släggan

 • OVK, den obligatoriska ventilationskontrollen, kommer att utföras under hösten. I samband med detta genomförs även rensning av ventilationskanaler och injustering av ventilationssystemet.

 

Engelbrektsområdet

 • EcoGuard kommer under september att komplettera med temperaturgivare i de lägenheter som inte fått givare tidigare.

 

Dackehöjden

 • Rensning av avloppsledningar pågår.

 

Tallbohov

 • Rensning av avloppsledningar pågår.

 

Kulingvägen

 • OVK, den obligatoriska ventilationskontrollen, kommer att utföras under hösten. I samband med detta genomförs även rensning av ventilationskanaler och injustering av ventilationssystemet.

 

Lilla Ulvsättra

 • EcoGuard kommer under september att komplettera med temperaturgivare i de lägenheter som inte fått givare tidigare.

 

Barkarby C

 • OVK, den obligatoriska ventilationskontrollen, kommer att utföras under hösten i delar av området. I samband med detta genomförs även rensning av ventilationskanaler och injustering av ventilationssystemet.
 • EcoGuard kommer under september att komplettera med temperaturgivare i de lägenheter som inte fått givare tidigare.

 

Kommersiella lokaler

 • Lokalen på Hammarvägen 59, där det tidigare var biljardhall, byggs nu om. Järfälla kommun kommer att ha ett sysselsättningscentrum här. Lokalen förses därför med träningskök, måleri, fotorum, vinterträdgård m m. Lokalen beräknas vara inflyttningsklar till årsskiftet.

 

Övrigt

 • Järfällafestivalen 5 september blev en lyckad och välbesökt dag i Jakobsbergs centrum. Järfällafåret, vår nya maskot, fick in 159 förslag på vad den ska heta. Det vinnande namnförslaget är Älla.

 

 

 

 

 

 

 

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!