På gång i våra områden just nu

Publicerad: 2014-10-03
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2014-10-03
Ändrad av: Malin.Stalberg

Det pågår alltid många åtgärder i våra områden. Här följer en ögonblicksbild av vad som är aktuellt just nu, i oktober 2014.

D-området

 • Projektet för bättre ventilation och värme i området fortgår. Vi gör rent i ventilationskanalerna, byter fönsterventiler, tätar kring fönster och balkongdörrar samt moderniserar undercentralen. Målet är ett bättre inomhusklimat för våra hyresgäster samt att spara 10 % av energiförbrukningen. Våra entreprenörer som är snickare blir klara med sin del av arbetet i mitten av oktober. Sedan fortsätter vi med injustering av ventilationen en liten bit in i november.
 • Alla termostatventiler är bytta i husens allmänna utrymmen.
 • Hissarna på Husargränd 1, 3 och 5 ska renoveras veckorna 46-50.

Engelbrektsområdet

 • Inom kort kommer vi att laga hål och asfaltera gångvägen vid Magnusvägen 3-5.
 • Under hösten installerar vi EcoGuard temperaturgivare i ungefär varannan lägenhet. Det ger oss större möjligheter till energiövervakning, så att vi kan skapa ett jämnare inomhusklimat med mindre energiåtgång.

Städet

 • Under hösten installerar vi Ecoguard temperaturgivare i ungefär varannan lägenhet. Det ger oss större möjligheter till energiövervakning, så att vi kan skapa ett jämnare inomhusklimat med mindre energiåtgång.

Släggan

 • Under hösten installerar vi Ecoguard temperaturgivare i ungefär varannan lägenhet. Det ger oss större möjligheter till energiövervakning, så att vi kan skapa ett jämnare inomhusklimat med mindre energiåtgång.

Lilla Ulvsättra

 • Under hösten monterar vi dörrstängare på alla tvättstugor i området.
 • Fläktaggregat på Termovägen 68 byts just nu.

Kulingvägen

 • Under hösten installerar vi Ecoguard temperaturgivare i alla lägenheter i området. Det ger oss större möjligheter till energiövervakning, så att vi kan skapa ett jämnare inomhusklimat med mindre energiåtgång.

Stäket

 • Målning av fasader, takfot, fönster och dörrar i Stäket slutförs inom de närmaste veckorna.

Piloten

 • Under hösten installerar vi Ecoguard temperaturgivare i ungefär varannan lägenhet. Det ger oss större möjligheter till energiövervakning, så att vi kan skapa ett jämnare inomhusklimat med mindre energiåtgång.

Barkarby C

 • Under hösten installerar vi Ecoguard temperaturgivare i ungefär varannan lägenhet. Det ger oss större möjligheter till energiövervakning, så att vi kan skapa ett jämnare inomhusklimat med mindre energiåtgång.

Hela Viksjö

 • Vi lagar hål i asfalt och åtgärdar flera andra mindre fel på gårdarna. Det blir en liten översyn av all utemiljö i våra Viksjöområden.

Högby

 • Arbetena med att byta termostatventiler och andra åtgärder gällande värmesystemet är nu helt klara.
 • Vi har nyligen målat takfot och fönster utvändigt i Högby.

Södra berget

 • När det gäller badrummen på Södra Berget är etapp 1 är snart klar. Hela projektet pågår fram till sommaren 2016.
 • Arbetena med byten och tilläggsisolering av tak fortsätter. Arbetena kommer att ha uppehåll i vinter för att sedan fortsätta till våren.
 • Vi kommer att renovera pelarna i garaget på Fotbollvägen 1.
 • Undersökningar av stuprörens anslutningar till dagvattensystemet pågår. Vidare undersökningar och åtgärder påbörjas vecka 41.

Kullen

 • Vi kommer att byta balkongerna på Kullen.

Fotbollen

 • Under hösten installerar vi EcoGuard temperaturgivare i alla lägenheter i området. Det ger oss större möjligheter till energiövervakning, så att vi kan skapa ett jämnare inomhusklimat med mindre energiåtgång.

Söderhöjden

 • Den nya garagegrinden på Tomasvägen 20, garagets övre plan, är monterad och klar.
 • Vi har bytt brandcellsdörrar på Tomasvägen och Vasavägen. De 35 nya dörrarna är bytta, besiktigade och godkända.
 • På Frihetsvägens ojämna nummer förbättrar och förstärker vi belysningen på gårdarna.
 • I vinter startar vi ett projekt för bättre värme och ventilation på Tomasvägen 1-11. På sikt kommer samma åtgärder att utföras på hela Söderhöjden. Vi kommer att byta fönsterventiler, rensa ventilationskanaler samt injustera värme och ventilation. Målet är att vara klara i mitten av december. Efter jul fortsätter vi med resten av Tomasvägen samt Vasavägen.
 • Söderhöjdens torg, som dragits med stora förseningar i arbetena och byten av entreprenörer, beräknas vara helt klart till årsskiftet. Det som återstår är vissa stenarbeten.
 • Balkongrenoveringarna i snart klara. Slutbesiktning och åtgärder ska göras. Efter årsskiftet ska även Frihetsvägen 70-74 få balkongerna renoverade.

Dackehöjden

 • Vi asfalterar och sätter ny kantsten på gårdarna på Snapphanevägen 1-15.
 • Vi byter portarna på Snapphanevägen 1-20.
 • Startskottet har gått för ett projekt för finare gårdar och bättre trivsel kring sopsugar och källsorteringshus på Tallbohov, Dackehöjden och Tallbacken. Ett öppet-his-möte har hållits med detta tema. Projektet drivs i samarbete med Lokala Hyresgästföreningen och ungdomsföreningen SWAT.

Tallbohov

 • Vi byter trapphusbelysning. Arbetena är klara på Snapphanevägen 254-132. Snapphanevägen 24 till 130 slutförs under hösten. Den nya belysningen är närvarostyrd LED-belysning.
 • Startskottet har gått för ett projekt för finare gårdar och bättre trivsel kring sopsugar och källsorteringshus på Tallbohov, Dackehöjden och Tallbacken. Ett öppet-his-möte har hållits med detta tema. Projektet drivs i samarbete med Lokala Hyresgästföreningen och ungdomsföreningen SWAT.

Tallbacken

 • Startskottet har gått för ett projekt för finare gårdar och bättre trivsel kring sopsugar och källsorteringshus på Tallbohov, Dackehöjden och Tallbacken. Ett öppet-his-möte har hållits med detta tema. Projektet drivs i samarbete med Lokala Hyresgästföreningen och ungdomsföreningen SWAT.

Övre hammaren

 • Vi har kompletterat utebelysningen med två nya lyktstolpar för en tryggare väg till tvättstugan. Detta efter önskemål från Lokala Hyresgästföreningen.
 • Vi byter ut belysningsarmaturer i trapphusen. Vi har börjat med trasiga armaturer, och under nästa år tar vi ett större grepp och byte ut all belysning i trapphusen.
 • Vi har kontrastmarkerat trappstegen i trapporna för bättre tillgänglighet.
 • EcoGuard temperaturgivare är nyligen monterade.

Nedre hammaren

 • Vi har kontrastmarkerat trappstegen i trapporna för bättre tillgänglighet.
 • Alla fasader i området har tvättats.
 • EcoGuard temperaturgivare är nyligen monterade.

Sångvägen

 • Vi har kontrastmarkerat trappstegen i trapporna för bättre tillgänglighet.
 • Dagvattenbrunnarna i området är bytta.
 • Under hösten startar vi ett projekt för bättre värme och ventilation på Sångvägen. Vi börjar med att installera en värmepump för frånluft på taket till Sångvägen 40-44. Sedan blir det rengöring av ventilationskanaler och injustering av ventilation i hela området. Dessa arbeten startar i början av 2015.
 • EcoGuard temperaturgivare är nyligen monterade.
 • Skärmtaken är snart (äntligen) klara. Belysning och nummerskyltar ska återmonteras i början av oktober.
 • Front håller på och åtgärdar garantianmärkningar från tidigare fasadentreprenad.

Lokaler

 • Under ca 1,5 år har vi arbetat med förstärkning och dränering av bergutrymmet bakom gamla ABF-terrassen där bowlinghallen finns. Arbetena har varit mer komplicerade än väntat. Vi beräknar att vara klara till årsskiftet.
 • Ombyggnad av äldreboendet på Novembervägen, Olovslund, påbörjas i oktober. Arbetena omfattar tillskapande av tre nya lägenheter och iordningställande av personalutrymmen.
 • Fönster, dörrar, träfasader mm är nyligen målade på äldreboendet, Olovslund.
 • Tätskiktet utanför Ljusidé och kötthandlaren är åtgärdat och besiktigat. Några anmärkningar som ska åtgärdas samt flytt av en kylmaskin återstår.

 

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!