Planer på framtida bostadsbyggande i Barkarby

Publicerad: 2017-03-10
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2017-03-10
Ändrad av: Malin.Stalberg

Nu har Järfällahus tagit första steget mot att i framtiden kunna bygga ett nytt bostadsområde i Vålberga, Barkarby. Läget är attraktivt med både natur och kommunikationer på nära håll.


Beslut om markanvisning

Måndagen den 6 mars fattade Järfällas kommunstyrelse beslut om att Järfällahus får markanvisning för delar av fastigheten Vålberga 3:1. Samtidigt börjar arbetet med ny detaljplan. Målet är att Järfällahus ska kunna köpa marken vid årsskiftet 2019/2020 för att på sikt kunna bygga 300 nya hyresrätter där.


300 lägenheter och en förskola

Området ligger strax söder om Barkarby centrum. Här planerar Järfällahus alltså att bygga ett nytt bostadsområde med förskola och aktivitetshus förutom de 300 lägenheterna.

 

Områdets utformning

Husens utformning är än så länge bara på idéstadiet, men troligtvis kommer området att innehålla ett tiotal huskroppar. Anpassning av byggnaderna till den omgivande naturen blir en viktig del av detaljplanearbetet. Mellan bostadshusen kommer vi att utforma gröna, öppna gårdar med sparad naturmark. Gångvägar och cykelvägar som redan finns i området ska bevaras och förbättras. Hänsyn kommer att tas till platsens naturvärden och nya vägar anpassas till den befintliga terrängen.

 

Vålberga

Här finns Järfälla kommuns information om projektet.

Bilden till höger visar det område som är aktuellt för framtida nybyggnation
(fält skuggat i vitt).

 

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!