Tre ansökningar om ombildning inkomna

Publicerad: 2016-03-29
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2016-03-29
Ändrad av: Malin.Stalberg

Tre bostadsrättsföreningar på Söderhöjden, Dackehöjden och Tallbohov har inkommit med ansökningar om att få ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Det handlar om sammanlagt 261 lägenheter uppdelade på Brf Jakobsberg Söderhöjden, Brf Snapphanevägen och Brf Tallbohov.


Dessa föreningar har alltså uppfyllt kriterierna för att kunna inleda processen: en bildad bostadsrättsförening, en ombildningskonsult och en lista där minst 50 % av de boende intygar om att de är intresserade av att köpa sina bostäder.


Järfällahus styrelsen hade ansökningarna för Brf Jakobsberg Söderhöjden och Brf Snapphanevägen uppe på senaste sammanträdet den 17 mars (Brf Tallbohovs ansökan kom in senare). Styrelsen gav Järfällahus ledning i uppdrag att se över frågan och avgöra om en försäljning bör ske eller inte.


En ombildning är en lång process med många steg. Att vi fått in tre ansökningar innebär inte med automatik att det kommer att bli tre ombildningar. Fastigheten måste lämpa sig för försäljning. Vidare finns det inga garantier för att vår ägare Järfälla kommun verkligen vill att vi ska sälja. Det finns inte heller några garantier för att tillräckligt många av de boende förbinder sig att köpa vid köpstämman (minst 67 % är gränsen för att det ska kunna ske en ombildning). Det som hittills skett är första steget av en process som – om den genomförs – troligtvis kommer att ta ett eller ett par år att slutföra.


Mer information kommer när det hänt något mer i frågan!

 

Fakta om ombildning:

  • För att kunna ansöka om ombildning måste det finnas en bildad bostadsrättsförening, en verifierad intresseanmälan där minst 50 % av de boende i fastigheten intygar att de är intresserade av ombildning (man förbinder sig inte att köpa ännu) samt en professionell motpart (oftast en ombildningskonsult).
  • En ombildningsprocess tar oftast ca 1-2 år.
  • Priset bestämt av Järfällahus styrelse.
  • Ytterst är det Järfälla kommun som beslutar om fastigheten är till salu.
  • På köpstämman måste minst 67 % av de boende förbinda sig att köpa sin lägenhet för att försäljningen ska bli av.
  • Om våra fastigheter säljs, så säljs de till marknadspris. Det finns inga garantier för att den som köper sedan kan sälja lägenheten vidare till ett högre pris.
  • När en ombildning är genomförd, övergår ägandet av fastigheten till bostadsrättsföreningen.
  • Hyresgäster som inte köpt sina lägenheter har rätt att bo kvar även efter en ombildning, men de har då bostadsrättsföreningen som hyresvärd.
Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!