"Utelyftet" i Barkarby Centrum

Publicerad: 2016-09-06
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2016-09-06
Ändrad av: Malin.Stalberg

Nu ska det bli ljusare och trevligare utomhus i Barkarby Centrum vid gamla Barkarby station. Järfällahus satsar cirka två miljoner för att lyfta utemiljön i området. Målet är bättre trygghet, tillgänglighet och trivsel.

Tryggt, tillgängligt och trivsamt

Järfällahus äger och förvaltar ca 300 lägenheter i Barkarby Centrum. Området är byggt 1987 och här finns en stor andel seniorlägenheter där äldre hyresgäster bor. Den uppvuxna vegetationen i kombination med otillräcklig belysning ger ett mörkt och lite otryggt intryck. Men nu är det dags att ändra på det! Järfällahus planerar ett ”utelyft” med översyn av områdets utomhusmiljö. Målet är bättre trygghet, tillgänglighet och trivsel.

-          När Järfälla växer är det viktigt att vi också tar hand om det vi redan har. Jag tror att många barkarbybor ser fram emot en upprustning av centrum.

Hänsyn och omtanke

Bibbi Leine, landskapsarkitekt LAR/MSA från Landskapslaget AB, har tagit fram ett förslag till förbättringar i utemiljön i Barkarby Centrum.  Med i projektet är också tillgänglighetskonsult Zdenka Sramkova som säkerställer att de åtgärder som genomförs främjar god framkomlighet och tar hänsyn till personer med funktionsvariation och allergi.

Några av de åtgärder som föreslås:

  • Belysning. Förbättrad utomhusbelysning. Vi byter ut vissa armaturer för bättre utformning och enhetlighet samt kompletterar med belysning där detta saknas. Vissa karaktärsfulla element, såsom vissa träd, kan belysas med strålkastare.
  • Växtlighet. Rensning, gallring och beskärning av vegetationen i området. Träd och buskar som skymmer sikten eller skräpar ned tas bort. Vissa häckar byts ut. Nya urnor och lådor med blommor placeras ut till våren.
  • Parkmöbler. Nya, enhetliga parkmöbler placeras ut.
  • Konstnärlig utformning. Omsorg läggs på konstnärlig utformning. Eventuellt kompletteras miljön av en skulptur som höjer trivseln och rumsuppfattningen.

Projektet beräknas kosta cirka två miljoner kronor.

Målet är att börja installera ny belysning redan under hösten. Andra åtgärder blir aktuella under vintern och framför allt våren 2017.

 

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!