Utveckling och förnyelse av Söderhöjden.

Publicerad: 2018-09-28
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2018-09-28
Ändrad av: Karolina

Nu har planeringen börjat för att utveckla och förbättra Söderhöjden i Jakobsberg. Järfälla kommun har beslutat att området ska ges stadskaraktär med fler bostäder samt butiker och dylikt på markplan längs stadsgator. Planen involverar fler och bättre gång- och cykelstråk samt bättre belysning vilket ger en tryggare och mer levande stadsdel. Boende i närområdet ger möjlighet att vara med och påverka utformningen av området via samråd, bland annat öppet hus.

Området kompletteras

I bostadsområdena Söderhöjden/Tallbohov/Dackehöjden har Järfällahus idag ca 1 800 lägenheter byggda under slutet av 1960-talet. Nu börjar vi alltså planera för att komplettera med nya hus längs i området. Sammanlagt handlar det om 285 nya bostäder.

Butiker och studentbostäder

Flera mindre tomter är tänkta att tas i bruk längs Dackevägen, Sverkersvägen, Snapphanevägen och Tomasvägen. Totalt handlar det om ett femtontal hus med 285 nya lägenheter och möjlighet till verksamhet i bottenvåningarna, till exempel butiker och service. Ett femtiotal av bostäderna kan bli studentlägenheter i ett fristående hus i korsningen mellan Dackevägen och Snapphanevägen.

Samråd 18 september-6 november

Själva byggandet ligger ett par år framåt i tiden, men Järfälla kommun har börjat planprocessen.
Samråd sker mellan 18 september och 6 november 2018. Då har alla järfällabor möjlighet att se planerna och inkomma med synpunkter. Under den tiden rör sig kommunens demokratiambassadörer i området för att informera de boende på flera olika språk. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om detaljplanen under 2019. Att upphandla ett stort bygge tar också tid. Tidigast 2020 kan vi sätta spaden i jorden och börja bygga.

Bättre för fotgängare och cyklister

Sassan Sanjari, projektchef och ansvarig för Järfällahus byggplaner på Söderhöjden, betonar att de nya bostäderna kommer att gynna även dig som redan bor i närheten. I planerna ingår bland annat att gång- och cykelbanor förlängs och moderniseras till ny standard, så att de får bättre belysning och separata banor för gång och cykling. Området får också en tydligare koppling till andra områden runt omkring. Bland annat planeras en gång- och cykelbro över motorvägen i höjd med outletbyn vid Barkarby handelsplats och IKEA.

Tryggare stadsmiljö

– Utvecklingen av Söderhöjden bidrar till en bättre infrastruktur och att området blir mer tryggt, säger Sassan. Det blir en urban miljö, vilket betyder ett upplyst stadslandskap med mer liv och rörelse även på kvällar och nätter. Det ökar tryggheten för alla som bor i området. Det är bra för Järfällahus att ha ett helhetsgrepp på utvecklingen av den här stadsdelen. Då har vi en fot i framtiden och kan ha inriktning på förbättring av både nuvarande och kommande bostäder.

Om öppet hus (en del av Järfälla kommuns samråd om förslaget)

Plats: Nybergskolans Dramasal, Frihetsgränd 2.

Tillfälle 1: Onsdagen den 3 oktober kl 11.00-13.00.

Tillfälle 2: Onsdagen  den 10 oktober kl 18.00-20.00.

Om du har synpunkter på förslaget, skriv till Järfälla kommun senast 6 november 2018. Mer information finns på Järfälla kommuns hemsida.

 

De vita husen är de planerade. De mörka husen finns redan på platsen.

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!