Viktig information om Aptus-brickor

Publicerad: 2014-06-17
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2014-06-17
Ändrad av: Malin.Stalberg

Vi har genomfört några förändringar och förbättringar gällande Aptus-brickor. 

Dina brickor fungerar nu ”överallt”
Alla dina brickor fungerar nu till alla allmänna utrymmen i ditt hus/område (port, tvättstuga, källare, vind, källsorteringshus, cykelrum, barnvagnsrum etc).

Behöver du fler brickor än de du redan har, kan du som är lägenhetsinnehavare (ditt namn står på kontraktet) köpa det via Boservice. Medtag legitimation!

Porttelefonen 07.00-21.00
Tidszoner för porttelefoner är nu lika i alla områden. Med anropskod eller display kan man ringa i porttelefonen mellan 07.00 och 21.00. Övrig tid måste man slå telefonnumret till den boende i porttelefonen.

Tvättstugan – ingen extra torktid
Regler för tvättstugor är nu lika i alla områden. Följande gäller per lägenhet:

  • 8 tvättpass per månad för normaltvätt.
  • 4 tvättpass per månad för grovtvätt.
  • Ingen ytterligare tid efter avslutat tvättpass.
    Torkning görs alltså inom tvättiden, sedan låses tvättstugan för dig.
  • Du kan bara boka en tid åt gången.
  • 30 minuter efter påbörjat tvättpass frisläpps passet om du inte använt det,
    då kan någon annan boka passet.

Källsorteringshus 06.00-22.00
Öppettider för källsorteringshus är nu lika i alla våra områden.
Källsorteringshuset kan nu användas varje dag kl 06.00-22.00.

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!