Ytterligare trygghetspengar från Boverket!

Publicerad: 2018-11-28
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2018-11-28
Ändrad av: Karolina

Järfällahus har beviljats knappt 5 miljoner kronor från Boverket för ett stort projekt som ska öka tryggheten och trivseln på Sångvägen. 

 

Nästan tio miljoner totalt

Totalt beräknas projektet kosta 9 875 000 kr under ca två år. Hälften av summan kommer från Järfällahus egen budget. Den andra hälften, 4 937 500 kr, är alltså stöd från Boverket inom ramen för förordningen om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bakgrunden till det är att Sångvägen ingår bland de områden som Boverket utsett som lämpliga för ett sådant projekt.

Detta blir det andra projektet för trygghet som finansieras till lika stor del av Boverket och Järfällahus. Det första projektet, som startade tidigare, är Ulvsättra Utomhus som du kan läsa om här.

 

Samverkan med olika aktörer

För att få Boverkets bidrag ska åtgärderna vara klara under 2020. Det ingår också att Järfällahus ska samarbeta med hyresgäster, kommun, polis och andra aktörer i området. Det ska handla om åtgärder som är trygghets- och trivselskapande och som kommer alla boende i området till del. I det här fallet kan det till exempel handla om bättre belysning, nya planteringar, upprustning av lekplatser och dylikt.

- Vi är otroligt glada att kunna genomföra det här projektet i ännu ett område, säger Zara Lahouar, som tagit initiativ till även denna ansökan. 

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!