Zara Lahouar tillförordnad VD för Järfällahus.

Publicerad: 2019-05-07
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2019-05-07
Ändrad av: Karolina

I samband med Järfällahus styrelses möte den 6 maj 2019 fattades beslutet att tillsätta förvaltningschef Zara Lahouar som tillförordnad VD. Detta gäller från den 7 maj tills nytt beslut fattats angående permanent VD för Järfällahus.

- Beslutet utgår ifrån vikten av att bibehålla kontinuitet och ge möjlighet för bolaget och dess medarbetare att de processer som är påbörjade kan fortsätta enligt tidsplaner, säger Björn Lindforss (M), styrelseordförande för Järfällahus. Det är också avgörande i nuläget att skapa trygghet för samtliga chefer och medarbetare och underlätta för verksamheterna med en tillförordnad VD som väl kan verksamheten och känner bolaget. Zara Lahouar har en lång erfarenhet ifrån motsvarande verksamheter och bedöms på alla sätt vara väl kvalificerad för uppdraget. Beslutet är väl förankrat med både styrelsen och Järfälla kommun som ägare.

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!