Upphandling

Järfällahus handlar varje år varor och tjänster för ungefär 200 miljoner kronor. Järfällahus är en upphandlande enhet, vilket innebär att inköp och upphandlingar ska ske i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, (LOU).

 

Upphandlingspolicy

Se vår upphandlingspolicy här.

 

Aktuella upphandlingar

Se aktuella upphandlingar här.

 

Att lämna anbud

Järfällahus upphandlingar publiceras på www.tendsign.se där förfrågningsunderlag kan hämtas. Anbuden ska lämnas elektroniskt, om inget annat föreskrivs i den enskilda upphandlingen. För att Järfällahus ska kunna pröva anbuden måste alla begärda handlingar vara bifogade och anbud måste lämnas senast den angivna tiden.

För mer information och vägledning genom hela upphandlingsprocessen: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!