Inkomstkrav & intyg

När du söker lägenhet hos oss måste du lämna en del intyg som vi behöver för att kunna bedöma om du har möjlighet att få lägenheten eller inte. Intygen ska bl a styrka din inkomst framöver. Det är viktigt att du lämnar in de underlag vi efterfrågar så snart som möjligt.

Inkomst

För att vi ska kunna godkänna dig som hyresgäst gör vi en individuell prövning där vi går igenom vilken typ av inkomst du har, hur mycket du tjänar, hushållets storlek och vilken hyra den sökta lägenheten har. Vi gör också en kreditkontroll. Du måste du visa att du har en stadigvarande inkomst, minst 6 månader framåt i tiden räknat från inflyttningsdagen. Om din inkomst är av tillfällig karaktär brukar vi begära att du har en borgensman som säkerhet. En borgen kan dock aldrig ersätta själva grundinkomsten.

De vanligaste typerna av inkomst som vi accepterar är:

 • Inkomst från arbete
 • A-kassa
 • Studiebidrag/studielån från CSN
 • Föräldrarpenning
 • Ålderspension
 • Bostadsbidrag
 • Bostadstillägg
 • Sjukersättning
 • Barnbidrag
 • Underhållsstöd

Typ av inkomst som inte accepteras är:

 • Försörjningsstöd
 • Bankmedel eller andra likvida medel


Observera att särskilda regler gäller för ungdomsbostäder.

 

Intyg

Om du blir erbjuden ett lägenhetskontrakt ska du inom en vecka skicka/lämna in de intyg som vi begär in. Om vi inte får in dessa papper i tid går vi vidare till nästa sökande. 

Din uthyrare meddelar vad som ska lämnas in, det är t ex:

 • Familjebevis
 • Anställningsintyg
 • Lönespecifikationer
 • Intyg från A-kassan
 • Antagningsbevis från skola tillsammans med CSN utbetalningsplan
 • Utbetalningsbesked från Pensionsmyndigheten
 • Beslut från Försäkringskassan om utbetalningar 
Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!