Lägenhetsbyte

Du kan byta lägenhet med någon annan efter att du fått tillstånd av Järfällahus. Det är våra uthyrare som hanterar detta.

Det är inte en självklarhet att man får byta sin lägenhet, det ska finnas godtagbara skäl. Man kan inte heller byta hur många gånger som helst, har man genomfört ett byte krävs synnerliga skäl för att få byta igen.

Lägenhetsbyte innebär en process med bl a besiktning, kreditprövning etc. Därför måste ni som vill byta lägenhet med varandra kontakta Järfällahus i god tid, gärna ca tre månader i förväg.

För att få byta lägenhet internt, måste du ha varit skötsam i ditt boende. Du får t ex inte ha någon hyresskuld under de senaste sex månaderna och måste ha betalat din hyra i tid. Vi utför alltid besiktning av lägenheten innan bytet sker. Om resultatet  av besiktningen är att du orsakat skador som måste åtgärdas ska en ev betalning ske innan vi kan godkänna bytet. Om du byter till en lägenhet med högre hyra, gör vi en inkomstprövning.

 

Såhär går ett lägenhetsbyte till:

  1. Båda parterna i bytet fyller i, undertecknar och lämnar in blanketten Bytesansökan.
  2. Du behöver lämna in familjebevis. Om du byter till en lägenhet med högre hyra lämnar du in inkomstuppgifter. Har du en anställning behöver du skicka in ett nyutfärdat anställningsintyg och dina tre senaste lönebesked.
  3. Lägenheten besiktigas av ansvarig förvaltare. Båda parter i bytet ska närvara vid besiktningen.
  4. Om du blivit ersättningsskyldig för skada på lägenheten måste betalningen vara Järfällahus tillhanda innan kontraktsskrivningen kan bokas.
  5. Vi kontaktar dig för kontraktskrivning när besiktningarna är klara och eventuella betalningar gjorda.
     
Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!