Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Besiktning

 

Innan avflyttning ska lägenheten besiktigas av en representant från Järfällahus. Lägenhetsinnehavaren ska närvara. Vid besiktningen upprättas ett protokoll där eventuella skador i lägenheten noteras.

Vid skador

Har du som hyresgäst orsakat skador i lägenheten blir du betalningsskyldig för dessa.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN