Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 11:00

Batterier

Till batterier räknas både små och stora batterier, med undantag för bilbatterier.

Bilbatterier får inte lämnas i våra källsorteringshus. Du kan däremot alltid nyttja Görvälns återvinningscentral för detta.