Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Glasförpackningar


Flaskor och burkar i glas lämnas som glasförpackningar. Sortera och lämna färgade och ofärgade glasförpackningar var för sig.

För att glasförpackningar ska kunna återvinnas får de inte blandas med andra föremål. Keramik, porslin, dricksglas och andra produkter av glas som inte är förpackningar ska alltså inte lämnas i återvinningsbehållaren för glasförpackningar. De lämnas som övrigt hushållsavfall/icke brännbart eller grovavfall på återvinningscentralen.

  • Glödlampor samlas in tillsammans med el-avfall.
  • Glasflaskor med pant lämnas i butiken.

Färgade och ofärgade glasförpackningar lämnas i olika behållare för att återvinningen ska fungera. Även om samma bil hämtar förpackningar från flera olika behållare, har den separata fack för färgat och ofärgat glas och i vissa fall även för anda typer av förpackningar. De olika förpackningarna hålls skilda åt genom hela återvinningsprocessen.


Till detta räknas:

  • Glasflaskor
  • Glasburkar

Tänk på att sortera glasburkarna och glasflaskorna efter färgade och ofärgade.

Men inte:

  • Dricksglas
  • Spegelglas
  • Porslin
  • Lock & kapsyler
  • Keramik
  • Fönsterglas

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN