Dagens öppettider: Stängt

Grovavfall


Grovavfall (grovsopor) är större avfall som inte får plats i de vanliga avfallskärlet och som inte innehåller farliga ämnen.

Kommunens återvinningscentral tar emot grovsopor. Om du inte har möjlighet att själv lämna det kan du mot en avgift beställa hämtning av kommunen.

 

En stor del av grovsoporna kan sorteras för återvinning. Det gäller till exempel träavfall, metallskrot, etc. Second hand-butiker och välgörenhetsorganisationer tar ofta emot begagnade saker om de är hela.

 

Tänk på att inte lämna grovavfall på återvinningsstationer för förpackningar och tidningar. De hör inte hemma där och varje år läggs det mycket pengar på att städa bort dem.


Till detta räknas:

  • Det som inte kan källsorteras och är för stort för att få plats i en vanlig soppåse
  • Möbler
  • Pulkor
  • Kökssaker
  • Böcker
  • Större kartonger ( till exempel flyttkartonger)
  • Textilier om det inte finns textilinsamling nära dig

Men inte:

  • Mediciner (lämnas på Apotek)
  • Däck och bildelar
  • Fyrverkeripjäser (lämnas hos polisen)