Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Snöröjning och sandning

Snöröjning

Järfällahus har tre entreprenörer som arbetar med snöröjning och halkbekämpning i våra områden. De är enligt sina kontrakt skyldiga att kontinuerligt kontrollera väglaget och sätta in de insatser som behövs. Generellt sett ska de inte köra sina maskiner nattetid eftersom ljudet kan störa, men ibland kan de göra undantag om läget är akut.

Våra entreprenörer arbetar så fort de kan men ibland kan det ta ett tag innan de arbetat igenom alla våra områden vid tex kraftiga väderomslag.

Sandning

Materialet som våra entreprenörer sandar med är grov sand då den har bättre egenskaper än den finkorniga sanden som lätt kan sjunka ner i isen. Av miljöskäl är det inte tillåtet att använda salt. Gårdar och gångvägar sopas varje vår för att få bort överbliven sand. Tidpunkten för detta kan variera beroende på hur väderläget ser ut.

Parkering

Det är viktigt att alla följer våra parkeringsregler för att inte förhindra arbetet med snöröjning och sandning. Du som hyr en p-plats ansvarar själv för att den skottas och sandas.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN