Elen i din lägenhet

Din elleverans består av en fast och en rörlig del

I Järfälla kommun är det e-on som äger det fasta elnätet. Däremot kan du naturligtvis fritt välja vilken leverantör du vill ha för den el du förbrukar i ditt hushåll (hushållselen).

I praktiken innebär det att du alltid får en faktura som avser det fasta elnätet från e-on. Väljer du en annan leverantör till din hushållsel får du dessutom en faktura för den rörliga delen direkt från den leverantör du valt.

Som fastighetsägare är det Järfällahus ansvar att koppla på och av e-ons fasta elnät när en hyresgäst flyttar in eller ut.

När du flyttar in:

Järfällahus registrerar dig som elabonnent och elen slås på den dag du flyttar in. Elen kommer via
e-ons fasta nät till din lägenhet.

Ett tag efter att du flyttat in får du information från e-on om hur du går tillväga för att välja elleverantör. Om du inte själv väljer en annan leverantör av din rörliga hushållsel får du även hushållselen via e-on.

När du flyttar ut:

Järfällahus säger upp ditt abonnemang hos e-on. Ditt elavtal med e-on upphör samtidigt som ditt hyreskontrakt.

Om du har en annan leverantör av din rörliga hushållsel, måste du själv säga upp avtalet hos den leverantören du har valt.

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!