Ombildning till bostadsrätt

I maj 2015 fick Järfällahus nya ägardirektiv. Dessa säger bl.a. så här när det gäller möjligheten till ombildning:

”Ägaren ser positivt på att ombildning av beståndet vid Söderhöjden, Tallbohov och Sångvägen ska kunna prövas vid intresse från hyresgäster.”

Det är alltså just nu endast möjligt för boende i områdena Söderhöjden, Tallbohov och Sångvägen att ansöka om att få köpa fastigheterna där de bor. Liksom tidigare gäller att Järfällahus endast kan sälja fastigheter (inte enstaka lägenheter) till bostadsrättsföreningar (inte enskilda hyresgäster).

 

Generellt om ombildningar:

En ombildning från hyresrätter till bostadsrätter är en process i flera steg. Det är upp till de boende att själva ta de första stegen och initiera denna process. För att Järfällahus ska kunna behandla ett ombildningsärende, krävs att de som är intresserade av att köpa sina bostäder uppfyller följande kriterier:

  • En bildad bostadsrättsförening.
  • En verifierad intresseanmälan där 50 % eller fler av de boende i fastigheten intygar att de är intresserade av ombildning (man förbinder sig dock inte att köpa).
  • En professionell motpart (konsult eller annan sakkunnig person som företräder bostadsrättsföreningen gentemot oss som bostadsbolag).

Först när dessa tre krav är uppfyllda, kan processen gå vidare. Då kan fastigheten värderas, styrelsen kan ta beslut om ett pris, ärendet kan tas upp i kommunfullmäktige och så vidare. Då fortsätter också bostadsrättsföreningen sitt arbete genom att göra en ekonomisk plan, kontakta banker och låneinstitut, utlysa köpstämma etc.

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!