Ombildning till bostadsrätt

I februari 2019 fick Järfällahus nya ägardirektiv. Dessa säger så här när det gäller möjligheten till ombildning:

"Ägaren ser positivt på ombildning av beståndet vid intresse från hyresgästerna. Ombildning till bostadsrätter, ägarlägenheter och andelsägarlägenheter ska kunna prövas vid intresse från hyresgästen. I samband med detta ska även tredimensionell fastighetsbildning kunna prövas. Bolaget ska till ägaren kontinuerligt rapportera förfrågningar om att köpa fastigheter för ombildning till bostadsrätt samt vidtagna åtgärder med anledning där av. ”

Generellt om ombildningar:

En ombildning från hyresrätter till bostadsrätter är en process i flera steg. Det är upp till de boende att själva ta de första stegen och initiera denna process. För att Järfällahus ska kunna behandla ett ombildningsärende, krävs att de som är intresserade av att köpa sina bostäder uppfyller följande kriterier:

  • En bildad bostadsrättsförening.
  • En verifierad intresseanmälan där 50 % eller fler av de boende i fastigheten intygar att de är intresserade av ombildning (man förbinder sig dock inte att köpa).
  • En professionell motpart (konsult eller annan sakkunnig person som företräder bostadsrättsföreningen gentemot oss som bostadsbolag).

Först när dessa tre krav är uppfyllda, kan processen gå vidare. Då kan fastigheten värderas, styrelsen kan ta beslut om ett pris, ärendet kan tas upp i kommunfullmäktige och så vidare. Då fortsätter också bostadsrättsföreningen sitt arbete genom att göra en ekonomisk plan, kontakta banker och låneinstitut, utlysa köpstämma etc.

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!