På gång just nu

Arbetet med relining startar hösten 2018

Som vi tidigare meddelat så kommer vi genomföra en så kallad relining i området. Avloppstammarna börjar bli gamla och det är en nödvändig åtgärd för att undvika vattenskador.

Vi har övervägt olika alternativ. Eftersom stora delar av rören är i så pass bra skick är reling den lösning som är mest hållbar och även det alternativ som innebär minst ingrepp i huset och därmed minst påverkan för våra hyresgäster.

Olika lägenheter påverkas på olika sätt under denna process. Vi kommer att avisera i god tid med ytterligare information innan varje enskild lägenhet berörs.

Det är vår entreprenör Swoosh som utför arbetena.

Preliminär tidplan:

September - december 2018, Snapphanevägen 228-254 och därefter 172-206.
Januari - december 2019, Snapphanevägen 208 – 226 och därefter 170-56
Januari - april 2020, Snapphanevägen 24-52.

Vad är relining?

Enkelt uttryckt innebär relining att befintliga rör rensas och sedan fodras med ny slitstark insida av härdad plast. När renoveringen är klar har vi ett system med samma hållfasthet och funktion som nya rör.

Hur påverkas du som hyresgäst?

Våra hyresgäster kommer att kunna bo under hela tiden. Olika lägenheter kommer att påverkas olika mycket. Vi försöker i största möjliga mån att undvika att våra hyresgäster störs mer än nödvändigt. 

Tvättstugor

Tvättstugorna kommer också att beröras av arbeten. Vi kommer därför att behöva stänga tvättstugor där relining pågår. Du som hyresgäst kommer då att ha tillgång till närliggande tvättstugor med nuvarande aptusbrickor.
Har du frågor kontakta vår Hyresgästkoordinator Li på projekt.tallbohov@jarfallahus.se eller
tel 08-580 836 86.

-----------------------------------------------------------------

 

Trygghetsvandringar med närpolisen och fokusgruppen

 

I projektet Hållbarhetsåtgärder Tallbohov arbetar vi tillsammans med en fokusgrupp som består av några av våra engagerade hyresgäster som bor i området. 

Syftet med fokusgruppen är att skapa en öppenhet i vår dialog och lyssna på våra hyresgästers tankar och idéer. Genom detta arbete vill vi få in åsikter kring närmiljön i Tallbohov.

18 oktober kommer vi genomföra en trygghetsvandring på kvällstid i området. 18 november genomför vi en trygghetsvandring på dagtid. Vi från Järfällahus kommer i samverkan med närpolisen delta tillsammans med deltagare i fokusgruppen. Syftet med trygghetsvandringen är att skapa en bättre och tryggare närmiljö och att våra hyresgäster får vara med och påverka.

Arbetet med fokusgruppen fortsätter under hösten.

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!