På gång just nu

Arbete med utvändig renovering av husen pågår

Under hösten 2019 påbörjade vi arbetet med att renovera fasader, balkonger, byta ut fönster och se över taken.

Husen börjar bli gamla och det är nödvändiga åtgärder för att de ska fortsätta hålla i många år framöver. Vi vill också att våra hyresgäster ska få en attraktivare boendemiljö. Dessutom gör vi husen mer energisnåla och på så vis mer miljövänliga. 

När vi renoverar husen utvändigt kommer vi att:

  • Renovera fasaderna. Vi putsar dem och ger husen en ny färg.
  • Renovera balkongerna.
  • Se över och tilläggsisolera taken. I samband med det justerar vi även in värmen.
  • Byta ut alla fönster. I köket kommer ett fönster att flyttas upp i samband med byte.

Det är vår entreprenör Tresson som utför arbetena.

Preliminär tidplan:

Arbetet med de utvändiga delarna av husen påbörjades under augusti 2019. Hela området beräknas vara klart till 2022. 

Vi började med de höga numren på Snapphanevägen, dvs Snapphanevägen 234-244 och 246-254. En mer utförlig tidplan kan du hitta i informationsfoldern nedan. Du får också en separat avisering när det blir dags för dig och ditt hus. 

Hur påverkas du som hyresgäst?

Våra hyresgäster kommer att kunna bo kvar under hela tiden. Den största påverkan blir vid bytet av fönster och renovering av balkongen. 

Informationsfolder

En informationsfolder om den utvändiga renoveringen delas ut till samtliga boende och nyinflyttade. Den innehåller kort information om vad som ska göra, hur det går till, planvy över de nya fasadfärgerna samt en preliminär tidplan. Du kan också ladda ner och läsa foldern här.

Klicka på bilden för att ladda ner foldern. 

Framsida för informationsfolder om de utvändiga renoveringarna i Tallbohov.

-----------------------------------------------------------------

Arbete med relining pågår

Under hösten 2018 påbörjade vi arbetet med att genomföra en så kallad relining i området. Avloppstammarna börjar bli gamla och det är en nödvändig åtgärd för att undvika vattenskador.

Vi har övervägt olika alternativ. Eftersom stora delar av rören är i så pass bra skick är reling den lösning som är mest hållbar och även det alternativ som innebär minst ingrepp i huset och därmed minst påverkan för våra hyresgäster.

Olika lägenheter påverkas på olika sätt under denna process. Vi kommer att avisera i god tid med ytterligare information innan varje enskild lägenhet berörs.

Det är vår entreprenör Swoosh som utför arbetena.

Preliminär tidplan:

  • Snapphanevägen 132-254 - Klart
  • Snapphanevägen 56-130 - Augusti 2019-April 2020
  • Snapphanevägen 24-52 - April-December 2020

Vad är relining?

Enkelt uttryckt innebär relining att befintliga rör rensas och sedan fodras med ny slitstark insida av härdad plast. När renoveringen är klar har vi ett system med samma hållfasthet och funktion som nya rör.

Hur påverkas du som hyresgäst?

Våra hyresgäster kommer att kunna bo under hela tiden. Olika lägenheter kommer att påverkas olika mycket. Vi försöker i största möjliga mån att undvika att våra hyresgäster störs mer än nödvändigt. 

Tvättstugor

Tvättstugorna kommer också att beröras av arbeten. Vi kommer därför att behöva stänga tvättstugor där relining pågår. Du som hyresgäst kommer då att ha tillgång till närliggande tvättstugor med nuvarande aptusbrickor.
Har du frågor kontakta vår Hyresgästkoordinator Li på projekt.tallbohov@jarfallahus.se eller
tel 08-580 836 86.

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!