Projektets två delar

Åtgärderna delas upp i två övergripande delar:


1. Teknisk och miljömässig hållbarhet

Inomhusklimat, energianvändning, husets hållbarhet m.m.

  • Installation av nya köksfläktar.
  • Injustering av ventilation och värme.
  • Byte av fönster.
  • Renovering av avloppsstammar (relining).
  • Tilläggsisolering och målning av fasader.
  • Renovering av balkonger. 2017 är balkongerna inte aktuella för renovering.
  • Reparation av yttertak.

 

2. Social hållbarhet och utemiljö

Trygghet, trivsel, belysning, gårdarnas utformning m m

I dialog med Hyresgästföreningen tar vi fram en paketlösning med olika åtgärder för ökad trygghet och en trevligare utemiljö. Här kan det också bli tal om tillval i lägenheterna. Eventuell påverkan på hyran förhandlas med Hyresgästföreningen. 

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!