Ulvsättra utomhus

Projektet Ulvsättra utomhus har varit en del i Järfällahus arbete med långsiktigt social hållbarhet i området Lilla Ulvsättra i Kallhäll.

Projektets mål har varit att lyfta området bl a genom trygghetsskapande åtgärder. Syftet har varit att skapa en trygg utemiljö som de boende kan känna sig stolta över, som är tillgänglig för alla och utgör en mötesplats för hyresgästerna.

Projektet har också jobbat mycket med samverkan med lokala aktörer exempelvis närpolis och kommun samt med att få ökat samarbete med de boende. En rad aktiviteter har genomförts där de boende har fått tycka till om hur den nya utemiljön ska utformas. Exakt vilka aktiviteter kan du läsa mer om under Genomförda åtgärder.

Landskapsarkitekten berättar

Under invigningen av den nya utemiljön var landskapsarkitekten på plats. Hon passade då på att berätta om tankarna bakom utformningen och visa oss runt i miljön.

Bild som länkar till filmklippet "Landskapsarkitekten berättar... Om tankarna bakom utformningen" Bild som länkar till filmklippet "Landskapsarkitekten berättar... Om Torget och belysning" Bild som länkar till filmklippet "Landskapsarkitekten berättar... Om Cirkeln"

Kvar att göra

Det finns några detaljer kvar att göra innan gårdarna är helt klara.

  • Måla kingrutor och hopphagar enligt barnens skisser. (Kommer troligen göras under våren 2020. Eller så fort vädret tillåter och det blir tillräckligt torrt på marken.)
  • Försöka renovera konstverket på torget.

Bakgrund

Bostadsområdet Lilla Ulvsättra i Kallhäll byggdes i början av 1990-talet. Det är ett bostadsområde som Järfällahus valt att satsa på i ett ambitiöst projekt med upprustning av utemiljön och andra åtgärder för en bättre boendemiljö.

Projektet har kostat runt 14 miljoner under ca ett och ett halvt år. Varav 5 625 000 kr, är stöd från Boverket inom ramen för förordningen om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bakgrunden till det är att Lilla Ulvsättra omfattar Termovägen, och adresserna på Termovägen ingår bland dem som Boverket utsett som lämpliga för ett sådant projekt.

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!