Genomförda åtgärder

Oktober 2019

Invigning

Den 16 oktober 2019 invigdes den nya utemiljön på Cirkeln och Torget med en stor gårdsfest. Det blev ett fantastiskt avslut på ett lyckat projekt!

Järfällahus styrelseordförande Björn Lindforss (M) samt tf. vd Zara Lahouar klippte invigningsbandet tillsammans med flera av barnen i området. Under invigningen bjöds det på enklare mat, underhållning av en såpbubbelartist samt möten med flera aktörer; närpolisen, trygghetsvärdarna, fritidsgården Station 7, lokala hyresgästföreningen samt räddningstjänsten. 

Urban utveckling höll också i två aktiviteter för barnen. Barnen fick färglägga papper med kingrutor och hopphagar. Dessa kommer användas som underlag för att färglägga de kingrutor och hopphagar som finns i den nya utemiljön. Barnen fick också rita och skriva vad de tycker är bäst med den nya utemiljön. Lapparna hängdes upp i ett åsiktsträd. Det trädet står nu i vår Boservice på Drabantvägen 2, för alla att se.

Ett kollage av bilder från invigningen av den nya utemiljön, samt en bild på åsiktsträdet i boservice.

Juni-Juli 2019

Mosaikmönstrade farthinder

Under början av juni 2019 fick alla boende möjligheten att bidra till utseendet på sin utemiljö och hjälpa till att minska biltrafiken på gårdarna. Tillsammans med Remakebolaget hade vi två tillfällen att skapa mosaikmönstrade betongkrukor. Mosaiken kommer från gammalt kakel och porslin. På så vis återanvänds sådant som allt för ofta bara slängs, miljön tas om hand och alla minnen som finns i det gamla porslinet får leva vidare.

Den 3 juli var det sedan dags för växtverk i området. De boende tillsammans med Urban utveckling planterade då en blandning av fleråriga växter. Exempelvis finns där nu smultron som alla i området kan njuta av. 

Krukorna är placerade längs med gångvägen vid parkområdet, för att minska biltrafiken.

Ett kollage av bilder på skapandet av de mosiakmönstrade farthindren samt plantering.

Oktober 2018-Maj 2019

Fokusgruppen

Under hösten 2018 startades fokusgruppen som en del i projektet. Fokusgruppen består av hyresgäster från området samt en representant från hyresgästföreningen. Totalt genomfördes fem träffar med fokusgruppen.

Arbete med fokusgruppen inleddes med att deltagarna fick vara med och bestämma hur Hyresgästlokalen på Termovägen 84 skulle rustas upp, eftersom den lokalen skulle användas för alla fortsatta möten. Lokalen gick från svartmålad med några enstaka bord, som gav föga inspiration under det första mötet. Till en betydligt mer ljus, ombonad och inspirerande miljö vid det andra mötet. Lokalen målades och möblerades. Den fick också tavlor, gardiner och extra belysning.

Under fokusgruppsmötena diskuterades bl a vad man kan göra med utemiljön närmast Kallhällsparken, hur man kan uppnå bilfria gårdar, synpunkter på landskapsarkitektens förslag för gården Torget, trygghetsvärdar, konstprojekt och en lokal hyresgästförening.

Ett kollage av bilder på den nyrenoverade hyresgästlokalen

April-Oktober 2018

Sammanställning av feedback från hyresgäster

Efter dialogdagen i september fick våra hyresgäster i Lilla Ulvsättra chansen att lämna feedback och tycka till om förslaget över gården Cirkeln. Tillsammans med Urban Utveckling har Järfällahus sammanställt de kommentarer vi fick och nedan följer de önskemål vi tog emot och vad vi planerar att göra:

 • Större studsmatta
  Självklart! Vi kommer att se till så att ni får en större studsmatta så att fler barn kan hoppa samtidigt. 
 • Fler grillar
  Av utrymmesmässiga skäl kan vi tyvärr inte placera ut fler grillar men vi kommer att placera ut en större grill för att tillgodose behovet av fler grillplatser.
 • Fler gungor
  Tyvärr kan vi inte, av utrymmesmässiga skäl, placera fler gungor på lekplatsen i Cirkeln men vi kommer att ta med oss den önskan när vi planerar andra markytor i ditt bostadsområde, tex i parken.
 • Fotbollsplan i Cirkeln
  Eftersom gårdarna ska kunna erbjuda aktiviteter så som lek, spel men även grill- och umgängesytor, finns det tyvärr inte plats för en fotbollsplan i Cirkeln.

Bilfria gårdar – återkoppling och fortsatt dialog

Onsdagen den 19 september 2018 genomfördes ytterligare en boendedialog i projektet. Detta för att återkoppla till vårens dialoger och enkätundersökningar som Urban Utveckling genomfört. Temat för dagen var ”Bilfria gårdar”. På plats var Järfällahus tillsammans med Urban Utveckling och även närpolisen kom på besök. Det bjöds på fika, dialog och lekar.

Urban Utveckling presenterade förslaget som tagits fram över gården Cirkeln i området. Förslaget är baserat på de dialoger som fördes under våren i projektet. De boende i området hade där möjlighet att tycka till och lämna åsikter och idéer. Förslaget hängde även uppe i 2 veckor (18 september till 5 oktober) för att de som inte hade möjlighet att närvara skulle få chans att tycka till och lämna åsikter.

Ett stort fokus låg på barnen under denna dag. Många av aktiviteterna riktades till dem. Hopphagar och kingruta ritades tillfälligt upp. Just king-rutan är en av de önskemål som framkommit efter enkätundersökning och dialog som förts i projektet under våren.

Ett kollage av bilder från dagen Bilfria gårdar, samt planskiss av Cirkeln.

Barnen tycker till

Vi på Järfällahus tycker även det är viktigt att ta in barnens åsikter om området. Under dagen arrangerade vi därför en aktivitet där barn i området på ett lekfullt sätt fick svara på frågor och berätta om sina idéer och tankar om området de bor i. Genom att delta fick de en t-shirt med trycket ”Bilfria gårdar hos Järfällahus”. Resultatet av de 107 svaren som kom in kan ni se i diagrammen nedan.

diagram_barn Sammanställning av de 107 svar som kom in från barnen.

 

Dag med dialog

Lördagen den 21 april 2018 arrangerade Järfällahus med Urban Utvecklings hjälp en rolig dag med boendedialog ute på gården i området. Då hade de boende möjlighet att komma med tankar, frågor och åsikter. Det bjöds på fika, 4H-gården arrangerade ponnyridning för barnen och Hyresgästföreningen informerade om sin verksamhet. De hoppades att det skulle få möjlighet att organisera en Lokal Hyresgästförening i området. Men det huvudsakliga syftet med dagen var dialog med alla som bor i området om deras utemiljö. Vi pratade om grönska, lek, mötesplatser, trygghet, odling och annat som gäller utomhusmiljön.

Ett kollage av bilder från dialogdagen den 21 april 2018

September 2017

Områdesundersökning

Mellan den 6 och den 15 september 2017 var två personer från företaget Urban Utveckling på plats i bostadsområdet Lilla Ulvsättra vid ett par tillfällen. De frågade vad de boende tycker om utemiljön och hur området kan utvecklas.

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!