Parabolantenner

De flesta av våra hyresgäster behöver ingen parabolantenn. Via vårt öppna bredbandsnät och via kabel-tv-nätet kan du beställa kanaler och kanalpaket med olika inriktningar och på många språk.

Vill du ändå använda parabolantenn, är det viktigt att känna till och följa de regler som gäller. Parabolantenner kan vara livsfarliga om de ramlar ner. Dessutom kan huset skadas. Vill du sätta upp en parabolantenn, måste du därför be om tillstånd och sedan få uppsättningen besiktigad och godkänd.

Vi tillämpar följande regler för montering av parabolantenn:

Får inte sticka ut

Parabolantenn får endast monteras i eget fundament på golv eller på stång som spänns upp utan att man behöver göra några hål. Exempel på godkända ställningar finns att se i Boservice, vår kundtjänst på Drabantvägen 2, samt på bilden här intill. Parabolantennen ska monteras på ett säkert sätt och får inte sticka ut eller hänga utanför balkongen. Den får inte skymma omkringboende grannars utsikt.

Borra inte!

Det är inte tillåtet att montera något genom att göra hål någonstans i huset: varken i fasad, balkongräcke, tak, golv, fönster- eller dörrkarm eller på ytter- eller innervägg.

Du som hyresgäst ansvarar

Hyresgästen ansvarar för att montering sker på ett säkert sätt samt för eventuella skador som kan orsakas av parabolantennen. Hyresgästen ansvarar för kostnader som uppstår för återställning vid nedmontering av parabolantennen.

Gör såhär för att söka tillstånd: 

  1. Läs ovanstående regler och montera parabolen i enlighet med dem.
  2. Fyll i tillståndsblanketten. Lämna/skicka den till Järfällahus. Bifoga foto på montaget där det tydligt syns hur parabolen är uppsatt (blankett finns i Boservice och här på webbplatsen).
  3. Förvaltaren eller annan representant för Järfällahus besiktigar installationen. Detta kan ofta ske utifrån, och då behöver du inte vara hemma. Om vi måste komma in i din lägenhet för att se montaget ordentligt, hör vi av oss.
Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!