Brandskydd

Lägenhetsbränder är idag alltför vanliga och kan få förödande konsekvenser. Det är därför viktigt att veta hur bränder kan uppstå och vad man själv kan göra för att förhindra detta.

 

Skydda dig

Brandvarnare finns monterade i samtliga lägenheter men du ansvarar för att byta batterier. Kontrollera regelbundet att batterierna fortfarande fungerar. Brandvarnaren ger ifrån sig ett pip när batteriet börjar bli dåligt. En brandsläckare är också bra att ha. En timer kan vara ett bra hjälpmedel så slås strömmen automatiskt av på de apparater den är inkopplad på, efter en viss tid.

 

Levande ljus

Svenskarna ligger högt i topp i världen när det gäller att tända levande ljus i hemmen. Tänk dock på att välja ljusstakar i ett material som inte kan ta eld Släck ljusen när du lämnar rummet och lämna aldrig barn ensamma med levande ljus. Värmeljus upplevs av många som "säkra" men tänk på att när stearinet är helt flytande kan det fatta eld.

 

Rökning

Många människor mister livet efter att ha somnat med en cigarett i handen, antingen i sängen eller i fåtöljen framför TVn. Den koloxid som utvecklas vid förbränning av materialet i möbler och textilier kan, utan öppen eldslåga, söva en människa till döds. Var också noga med att fimparna är släckta när du tömmer askkoppen, spola dem helst under vatten innan du kastar dem.

Kasta aldrig fimpar från balkongen eller uteplatsen. 

 

Brandfarliga vätskor

Bensin, T-röd, fotogen mm. ska förvaras i originalförpackningar utom räckhåll för barn. Dessa vätskor är explosiva och det är förenat med livsfara att använda dem i samband med eld. I lägenheten får högst 10 liter brandfarliga vätskor förvaras. Se också upp med trassel och trasor som använts t.ex.till möbelpolish, terpentin och teakolja, de kan självtända.

 

Elapparater

Alla elektriska apparater kan bli överhettade och börja brinna. Ta därför för vana att dra ut stickpropparna när apparaten inte används. Brödrosten, som är extra känslig, skall inte placeras nära brännbart material. TVn bör stängas av med strömbrytaren, inte med fjärrkontrollen.

 

Fett och olja

Matfett och frityrolja kan ta eld om temperaturen blir för hög. Dessa bränder får inte släckas med vatten, kväv i stället elden med ett grytlock. Tänk också på att rengöra filtret till köksfläkten minst varannan månad. Fett som samlas där kan, om olyckan är framme, fatta eld.

 

Allmänna utrymmen

Brännbart material i trapphus, källare och vindar kan vara en fara både för dig och andra. Dessutom finns risk för anlagda bränder. Skräp och prylar i trappuppgångarna kan försvåra såväl en evakuering som brandmännens arbete i samband med en brand. Hyr du garagebur får du maximalt förvara en omgång säsongsdäck utöver din bil, buren får inte fungera som ett extra förråd.

 

Om olyckan ändå är framme

Larma din omgivning och se till att berörda kommer i säkerhet. Ring därefter brandkåren, larmnumret är 112.

 
 
Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!