Tillgänglighet för alla

Hur kan miljön i och runt våra bostäder bli mer lättillgänglig? Det är en fråga som har utretts i ett stort projekt vid namn ”Enkelt avhjälpta hinder”. Järfällahus AB var en av tre bostadsbolag som ingick i projektet.

Bakgrunden var ett riksdagsbeslut om att samhället skulle göras tillgängligt för alla till år 2010. Järfällahus AB var ett av tre bostadsbolag som bjöds in av Hyresgästföreningen att delta i ett pilotprojekt om hur detta skulle gå till. De andra två bolagen var Sigtunahem AB och AB Botkyrkabyggen. Förutom Hyresgästföreningen var det Handikappförbundens samarbetsorganisation som drev projektet med medel från Arvsfonden. 

Målet var att hitta och utarbeta metoder och strategier för att med realistiska medel göra människors närmiljö mer tillgänglig, inte minst i äldre bostadsområden. Man tittade bland annat på dörrar och portar, hissar, trappor, belysning, nivåskillnader i markbeläggning, toaletter, parkering och skyltar i befintlig bebyggelse. 

I Järfälla var det Hammaren i Jakobsberg som stod i fokus. Dessutom granskades pendeltågsstationen, delar av Jakobsbergs centrum och gångstråken dit. Bland annat fick de boende delta i en enkät om tillgängligheten. Projektledare var Zdenka Sramkova, tillgänglighetskonsult.

Järfällahus har sedan integrerat tankarna om tillgänglighet i företagets vardagliga arbete. Bland annat märks det på nyligen ombyggda Söderhöjdens torg. Där finns ett gångstråk för synskadade över torget och upp för den stora trappan till bostadsområdet.

Varför är det så viktigt med tillgänglighet? Detta är en demokratisk fråga som berör alla människors vardag, inte bara de handikappades. Det som är bra för rullstolar och rullatorer är också bra för barnvagnar och cyklar. Det som är bra för äldre är ofta också bra för barn. En tillgänglig miljö ökar trivseln och säkerheten i området. Det bidrar också till stabilitet, eftersom omflyttningen blir mindre när färre tvingas flytta på grund av förändringar i livet såsom funktionsnedsättningar, ålderdom eller småbarn i familjen. Ett tillgängligt bostadsområde innebär ökade möjligheter för alla.
 

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!