Uppsägning av lägenhet

Vill du flytta från lägenheten gäller tre månaders uppsägningstid från det månadsskifte som kommer närmast efter uppsägningsdagen. Blankett för uppsägning av hyreskontraktet finns att ladda hem här, alternativt kan den hämtas i Boservice.

Besiktning

Innan avflyttning ska lägenheten besiktigas av en representant för Järfällahus. Lägenhetsinnehavaren eller hans/hennes representant är med. Vid besiktningen upprättas ett protokoll där eventuella skador i lägenheten noteras. Har hyresgästen orsakat skador på lägenheten blir han/hon betalningsskyldig för dessa.

Du har ansvar tills kontraktet går ut

Den avflyttande lägenhetsinnehavaren har ansvar för lägenhetens ordning och skick fram till dess att kontraktet upphör. Det betyder bl a att lägenheten skall vara välstädad vid avflyttning. Om städningen inte kan godkännas ordnar Järfällahus städning och debiterar den avflyttande hyresgästen för denna kostnad.  

Lämna nycklar och brickor

Det är viktigt att samtliga nycklar och nyckelbrickor lämnas till Boservice vid flytten (senast kl 11.30 första helgfria vardagen efter avtalets upphörande). Detta gäller även nycklar till sjutillhållarlås, nyckelbrickor och tvättstugecylinder. Om inte samtliga utkvitterade nycklaroch brickor återlämnas måste låsen bytas ut och den avflyttande hyresgästen får själv stå för denna kostnad.

Att säga upp fordonsplats

När du vill säga upp din fordonsplats (parkeringsplats, garageplats) gör du det på Mina sidor. 

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!