Vårda lägenheten/lokalen

Som hyresgäst är du skyldig att hålla din lägenhet i gott skick. Ett visst slitage är naturligt, men generellt sett tjänar du på att vårda din lägenhet väl. Då slipper du betala för att återställa lägenheten den dag du flyttar.

Med vissa intervaller erbjuds du t ex nya tapeter gratis. Detta kallas HLU, hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll.

Vill du tapetsera, måla eller dylikt på egen bekostnad, kom ihåg att kontakta din förvaltare först för godkännande av åtgärden. Alla egna arbeten ska vara fackmannamässigt utförda, annars kan du komma att bli ersättningsskyldig.

En folder om att vårda sin lägenhet:

Vårda.pdf

 

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!