Dagens öppettider: 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Järfällahus visselblåsarfunktion

Vår visselblåsarfunktion finns till för att Järfällahus i ett tidigt skede ska kunna upptäcka eventuella missförhållanden eller oegentligheter på företaget.

Vi är måna om att göra rätt, att skyndsamt åtgärda brister och att upprätthålla förtroendet för oss och vår verksamhet. Den som misstänker allvarliga brister ska därför kunna rapportera om det och då även ha möjligheten att vara anonym.

 

Oberoende mottagarfunktion

Vi har anlitat en oberoende mottagarfunktion, Qnister, som hanterar vårt rapporteringssystem. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av visselblåsarens identitet.

 

När det finns ett allmänintresse

Det som rapporteras via vår visselblåsarfunktion är allvarliga missförhållanden där det finns ett allmänintresse att uppgifterna kommer fram. Det kan gälla ekonomisk brottslighet, korruption, mutor, allvarliga former av trakasserier, miljöbrott eller säkerhetsrisker rörande liv och hälsa. Qnisters jurister avgör om ditt ärende räknas som visselblåsning eller om det bör hanteras på annat sätt. Din identitet är skyddad i samtliga fall.

 

I dessa roller kan du lämna en rapport

Du som rapporterar i visselblåsarfunktionen ska ha tagit del av informationen i ett arbetsrelaterat sammanhang. Det innebär att medarbetare och före detta medarbetare kan använda funktionen, men också t ex praktikanter, vikarier, konsulter, styrelsemedlemmar, entreprenörer och andra samarbetspartners.


Så gör du för att lämna en rapport

Rapport om misstanke om allvarliga brister, missförhållanden eller oegentligheter lämnas via länken https://whistle.qnister.com/jarfallahus.

Du kan också använda den särskilda QR-koden nedan.

När du klickat på ”Skicka” får du en adress och ett lösenord som du kan använda för att följa ditt ärende. Så spara dessa uppgifter.

QR-kod som leder till formulär för att lämna en visselblåsningsrapport om allvarliga brister eller missförhållanden på företaget.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN