Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Hållbarhet


Järfällahus spelar en aktiv roll i Järfälla kommuns tillväxt och framväxt av nya bostäder i kommunen, och arbetar för att kunna erbjuda kommunens invånare trygga, attraktiva bostadsområden med långsiktig hållbarhet.

Järfällahus hållbarhetsarbete bidrar till kommunens övergripande mål när det gäller framtida tillväxt, kvalitativ välfärd, miljö och klimat samt demokrati, öppenhet och trygghet.

Ekonomisk hållbarhet

Vi utvecklar vår verksamhet på affärsmässiga grunder och skapar en ekonomisk hållbarhet som gör det möjligt för oss att erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter till en bred allmänhet.

Ekologisk hållbarhet

Vi utvecklar vårt befintliga bestånd och bygger nytt med en långsiktig ekologisk hållbarhet i fokus och vi möjliggör för våra hyresgäster att göra bra miljöval.

Social hållbarhet

Vi utvecklar vår verksamhet utifrån långsiktig social hållbarhet i samråd med hyresgästerna för att skapa trivsamma och attraktiva boendemiljöer.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN