Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 11:00

Ökad trygghet och trivsel på Termovägen

Publicerad: Senast ändrad:

Järfällahus fokuserade insatser för att höja trygghet och trivsel i Lilla Ulvsättra har resulterat i betydande förbättringar. Enligt den senaste kundundersökningen upplever hyresgästerna på Termovägen en ökad trygghet både i sina bostäder och i området.

Lilla Ulvsättra var det område som utmärkte sig särskilt i årets NKI med den mest påtagliga ökningen av sitt trygghetsindex med 6,5%, en ökning från 71% till 77,5%.

 

Trygghetsindex omfattar frågor om belysning, inbrottssäkerhet, grannkontakt, personlig trygghet och trygghet i trapphus. Årets resultat visade på förbättringar inom samtliga underkategorier för Termovägen jämfört med föregående år. Personlig trygghet i källare ökade mest med +14,4%, följt av inbrottssäkerhet för förråd med +9,7%, belysning på gård och nära huset med +8,7% samt trygghet i trapphus som ökade +8,2%.

 

Läs mer i pressmeddelandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som skickats ut kring detta.