Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Start för nattvandring med hyresgäster runt Termovägen

Publicerad: Senast ändrad:

Det handlar om trygghet och de boendes engagemang. Den 7 juni startar för första gången nattvandring på Termovägen och däromkring med våra hyresgäster som nattvandrare.

Insatsen syftar till att öka tryggheten i området och främja gemenskapen bland hyresgästerna. Och gensvaret har varit stort. 21 hyresgäster har anmält intresse. Några av dem har redan genomgått utbildning via nattvandring.nu.

Samarbete med Järfälla kommun

Vi genomför verksamheten i nära samarbete med Järfälla kommun, och alla nattvandrare skriver under en överenskommelse med kommunen.

Start 7 juni

Den 7 juni sker den första vandringen. Nattvandrarna kommer sedan att vara aktiva varje fredag- och lördagkvällar mellan kl. 19.00 till 23.00 och utgå från Termovägen.

Engagerad hyresgäst tog initiativ

Initiativet kom från en engagerad hyresgäst som kontaktade Mötesplatsen T8an för att diskutera behovet av nattvandring i området. Mötesplatsen blev sedan den centrala samlingspunkten för informationsmöten och utbildningar för nattvandrarna. Affischer sattes upp i portarna och Lokala Hyresgästföreningen, liksom de boende själva, hjälpte till att sprida information. Snart började hyresgäster anmäla sig för att delta.

”Relationsskapande en röd tråd”

Kontaktpersoner för nattvandringen är våra områdesutvecklare Gabriel Kasto och Mikaela Jacoub samt Järfälla kommuns trygghets- och säkerhetsavdelning. Deras förmåga att kanalisera de boendes engagemang är avgörande, menar säkerhets- och trygghetschefen Ninos Gawrieh.
- Det sociala kapitalet och relationskapandet går som en röd tråd genom trygghetsarbetet på Järfällahus, säger Ninos. Då har områdesutvecklarna och Mötesplatsen en betydande roll, och det är ingen tillfällighet att man lyckats bra med rekryteringen av nattvandrare. Bakom det här resultatet finns ett hårt arbete. Det märks inte bara här utan visar sig också i den gemenskap som växt fram på Mötesplatsen.

"Fantastiskt engagemang"

Områdesutvecklarna fortsätter nu att fungera som brobyggare och möjliggörare allteftersom verksamheten med nattvandring utvecklas. Även vår säkerhetssamordnare Ali Neama bistår i arbetet.
- Det är en glädje att se det fantastiska engagemang som våra hyresgäster visar, säger Mikaela. Boende på Termovägen som vill bli nattvandrare anmäler sig till kommunens trygghetsavdelning på trygghet@jarfalla.se. Man är också välkommen att vända sig till oss på T8an, så berättar vi mera. Tillsammans skapar vi ett tryggare och mer sammansvetsat Järfälla!

 

 

FAKTA OM NATTVANDRING

Vad är nattvandring?

 • Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden verksamhet som arbetar i hela Sverige för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar.
 • Nattvandring kan ske dagtid, kvällstid och nätter utifrån de lokala behoven.
 • Målet är att värna om ungdomars bästa på ungdomars villkor och därigenom skapa förtroende och dialog.
 • Som nattvandrare går man ut i grupper om 2-4 vuxna.
 • Nattvandrarna samverkar med polis, kommun och andra aktörer.
 • För att få vandra ska du vara minst 18 år, känna dig trygg i din egen situation och ha en vilja att vara en förebild för barn och ungdomar.
 • I Lilla Ulvsättra (Termovägen) sker nattvandringen som ett samarbete mellan Järfälla kommun, Järfällahus, våra hyresgäster, Lokala Hyresgästföreningen och nattvandring.nu.

 

Hur kan jag bli nattvandrare?

 • För att anmäla intresse för att bli nattvandrare, kontakta kommunens trygghetsavdelning via e-post till trygghet@jarfalla.se.
 • Du är också välkommen att ställa frågor till våra områdesutvecklare:
  Gabriel Kasto, 08-580 836 75, motesplatsen@jarfallahus.se.
  Mikaela Jacoub, 08-580 836 40, motesplatsen@jarfallahus.se.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN