Sommaruppehåll för interna kön och byten

Publicerad: Senast ändrad:

Liksom tidigare år har vi några veckors sommaruppehåll i hanteringen av interna kön och handläggningen av inkomna bytesansökningar.

Ansökningar om lägenhetsbyte som inkommer efter fredagen den 16 juni kommer inte att handläggas förrän tidigast måndagen den 14 augusti. Under denna tid förmedlar vi inte heller några lägenheter via interna kön.

Orsaken till pausen är att personalstyrkan är begränsad under sommaren.