Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 11:00

UPPHANDLING

Järfällahus handlar varje år varor och tjänster för ungefär 200 miljoner kronor. Järfällahus är en upphandlande myndighet, vilket innebär att inköp och upphandlingar ska ske i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, (LOU).

Att lämna anbud

Järfällahus upphandlingar publiceras på www.tendsign.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där förfrågningsunderlag kan hämtas. Anbuden ska lämnas elektroniskt, om inget annat föreskrivs i den enskilda upphandlingen. För att Järfällahus ska kunna pröva anbuden måste alla begärda handlingar vara bifogade och anbud måste lämnas senast den angivna tiden.